20Apr

AIOS PROPUNE UN CONCURS DE ARHITECTURĂ PENTRU PIAȚA HUET

CONCURS DE INSTALAȚII URBANE HUET.URBAN 2013

detaliile complete le găsiți pe siteul organizatorilor, Asociația pentru Înfrumusețarea Orașului Sibiu – aici

din 19 aprilie pân〓 în 17 mai 2013

OBIECTIVELE CONCURSULUI (REGULEMENTUL îl GĂSIȚI regulamentul-concursului)

Concursul urmăƒreșŸte selectarea celor mai bune idei de amenajare a unei instalații urbane ce se doreșŸte a fi un punct de atracție în cadrul festivalului Huet.Urban. Festivalul se va desfășŸura în cea mai veche piațetムa orașŸului Sibiu, Piața Huet, pe perioada 1-2 iunie 2013.

Propunerile participanților trebuie sムexceleze prin calitățile lor estetice dar și prin capacitatea de a răƒspunde cerințelor temei Festivalului Huet.Urban – Green is Smart șŸi de buget, oferind o soluție implementabilăƒ, capabilムde a fi pusムîn aplicare în cel mult 12 ore, chiar de căƒtre câșŸtigatori.

Se urmăƒreșŸte:

– construirea a trei instalații urbane în Piața Huet din Sibiu, pe perioada Festivalului Huet.Urban 2013, care sムrăƒspundムtemei generale „€œGreen is Smart”€;

– identificarea unei noi funcționalități a parcăƒrilor auto din Piața Huet astfel încât acestea sムfie redate cetățenilor;

– crearea unui spațiu public pentru comunitatea localムșŸi turișŸti, punct de atracție ce cuprinde componente de naturムculturalăƒ, turisticムșŸi socialăƒ;

– integrarea intervenției în sit șŸi asigurarea funcționalității propunerii;

– valorificarea cadrului natural șŸi construit existent șŸi asigurarea compatibilității instalației urbane propuse cu acesta;

– integrarea instalației urbane propuse în traseul de vizitare a Festivalului Huet.Urban ce cuprinde spații de ateliere meșŸteșŸugăƒreșŸti șŸi ateliere cu copii, zonaƒ de relaxare șŸi zonムdestinatムcopiilor, zonムde expoziție cu vânzare de artムșŸi creații vestimentare ale tinerilor designeri români, zonムde concerte etc…

PREMII

Ύn cadrul Concursului se vor acorda, în urma jurizăƒrii, urmatoarele premii:

– Premiul I -€“ 1.500 lei

– Premiul II -€“ 1.000 lei

– Premiul III -€“ 500 lei

Valoarea premiilor este netăƒ. Premii au un total de 22.500 lei

La acestea se adaugă 6.500 lei pentru fiecare câșŸtigăƒtor în vederea decontăƒrii cheltuielilor pentru realizarea instalației urbane șŸi expunerea ei în Piața Huet pe parcursul Festivalului Huet.Urban 2013 cu un public estimat la 6.000 de persoane

De asemenea concursul oferă posibilitatea afișăƒrii logoului €œsponsorului€.

CALENDAR

– 19 aprilie 2013 s-a “ lansat concursul de idei;

– 17 mai 2013 este data limitムde trimitere a propunerilor;

– 18 și€“ 22 mai 2013 are loc jurizarea propunerilor;

– 23 mai 2013 se anunță câșŸtigăƒtorii;

– 23 și25 mai 2013 are loc confirmarea șŸi contractarea câșŸtigatorilor;

– 31 mai 2013 -€“ construirea instalațiilor urbane în Piața Huet din Sibiu;

– 1-2 iunie 2013 se desfășoară Festivalul Huet.Urban (Green is Smart).

CONDIȚIILE de TRIMITERE a PROIECTELOR:

Propunerile de concurs trebuie sムasigure anonimitatea concurenților conform regulamentului concursului. PlanșŸele proiectului vor fi înscrise în colțul din stânga jos cu un cod de identificare compus din patru cifre ales de căƒtre participant. Datele de identificare ale autorilor șŸi colaboratorilor se vor transmite prin email în momentul înscrierii proiectului la concurs, odatムcu codul respectiv.

PlanșŸele vor fi numerotate în colțul din dreapta jos după exemplul: €žnr. pagina/total pagini€ (ex: 1/2, 2/2).

PlanșŸele vor conține, în partea de sus, titlul concursului „€žInstalații urbane Huet.Urban 2013”€.

Concurenții vor prezenta soluțiile generale, punând accentul pe elementele cu valoare în transmiterea conceptului propus.

Se vor înscrie maximum douムplanșŸe/ proiect, format A1 (594x841mm) care vor conține:

– reprezentare graficムa instalației urbane propuse;

– plan de situație cu marcarea zonei în care se propune construirea instalației șŸi suprafața necesarムpentru aceasta;

– secțiuni șŸi vederi relevante;

– detalii de execuție importante pentru susținerea propunerii;

– scheme conceptuale;

– scenariu de iluminat nocturn (dacムeste cazul);

– text de prezentare a soluției, în limba românăƒ, echivalentul a maxim 2 formate A4, integrat in planșe.

Propunerile vor fi trimise prin e-mail la adresa concurs.hueturban@gmail.com, în cadrul emailului menționându-se datele de contact ale participantului șŸi colaboratorilor:

– numele șŸi prenumele autorului șŸi colaboratorilor (poate exista un singur autor dar oricărui colaboratori);

– datele sponsorului (dacムeste cazul vezi pctul. 10g.);

– adresムpoșŸtalăƒ, adresムde email, telefon mobil șŸi specializarea autorului proiectului.

MENȚIUNE: Subiectul emailului de înscriere trebuie sムconținムcodul de identificare al proiectului. Organizatorii asigură anonimitatea proiectelor, neexistând comunicare între administratorul contului de email (care este o persoanムexternăƒ) șŸi membrii juriului.

Huet.Urban în Piața Huet, Sibiu,€“ 1-2 iunie 2013

Criterii de evaluare, selecție șŸi ierarhizare:

Se vor privilegia propunerile în care primeazăƒ:

– creativitatea șŸi calitatea arhitecturalăƒ, dialogul cu cadrul natural șŸi respectul fațムde acesta;

– legăƒtura cu temele de bazム„Smart is Green”;

– interactivitatea cu publicul;

– impactul vizual atât pe timp de zi cât șŸi în timpul serii;

– adaptarea la spațiul public existent.

CRITERII OBLIGATORII:

– obținerea unei soluții care sムținムcont de bugetul propus pentru construire în limita a 6.500 lei;

– fezabilitate: instalația urbanムtrebuie construită în cadrul festivalului Huet.Urban 2013 pe parcursul zilei de 31 mai 2013, conform calendarului concursului.

Se va efectua o jurizare în cadrul căƒreia se vor desemna 3 câștigăƒtori. Dacムunul sau mai mulți dintre cei trei câșŸtigăƒtori clasați pe primele 3 locuri nu îșŸi vor revendica premiile obținute, acestea vor merge căƒtre urmăƒtorii clasați în ordinea în care au fost jurizați.

JURIZAREA

Juriul va fi format din reprezentanți ai organizatorilor (Asociația pentru Ύnfrumusețarea OrașŸului Sibiu -€“ AIOS), reprezentanți ai Fundației Heritas șŸi reprezentanți ai Primăriei Municipiului Sibiu.

Distribuie articolul:

2 comentarii

Lasa un comentariu

Adresa de email nu va fi publicata. Campuri obligatorii *

*