20Feb

SPLENDOARE IN IARNA

Am ramas dator a va arata Bucurestiul in plin diluviu hibernal. Cam asa arata o capitala europeana, civilizata si organizata. Sau nu, asa arata doar Bucurestiul.

Fotografiile nu sunt realizate de subsemnatul, ci de colega mea Angela Carabasu, careia ii multumesc pe aceasta cale…

Distribuie articolul:

4 comentarii

 1. TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIA A III A CIVILA
  DOSAR NR.7089/3/2010 TERMEN 10 03.2010

  Doamnă Preşedinte,

  Subsemnatul ,Ene Nicanor George prin mandatar fiu Ene Dragos Marian domiciliat în Bucureşti,sector 2, Sos.Mihai Bravu nr.2,bl.60B.sc.1,ap.45-,reclamant în prezenta cauza,prin mandatarul meu fiu Ene Dragoş Marian,.,în temeiul art.132 RAP LA ART 134 C.PR.CIV,ART.6(1)[dreptul la un proces ehitabil], art.10(1)[libertatea de exprimare],art.14 (interzicerea discriminărilor), art.18(limitarea restrăngerii drepturilor) din Conventia Europeană a drepturilor omului,formulez şi depun prezenta

  COMPLETARE SI INTREGIRE A CONTESTATIEI
  FORMULATE IMPOTRIVA DECIZIEI NR.12463A PRIMARULUI GENERAL SORIN OPRESCU EMISA IN 21 DECEMBRIE 2009-PRIN CARE SE RESPINGE NOTIFICAREA INREGISTRATA LA P/M/B/ IN ANUL 2001

  Minciuna este o degradare a caracterului. Ea duce la toate infamiile. definiţie de Aug. Maquet Si in fond, ce este o minciuna? Adevarul mascat -Lord Byron
  Ceea mai obisnuita minciuna este aceea pe care ne-o spunem noua insine Friedrich Nietzshe

  Instantele de judecata au facut toate ilegalitatile pentru a scoate din cauza PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI,PENTRU A PROTEJA ,FAVORIZA PE INFRACTORII DE LA DIRECTIA JURIDICA CARE AU DOSIT ACTELE PRIVIND TERENUL MEU,ACTELE DE LA ADOPTIA CU EFECTE RESTRANSE ETC.,
  IN ROMANIA postdecembrista,CATA PUTERE AI,ATATA DREPTATE TI SE DA DE CATRE INSTANTELE POLITIZATE SI CORUPTE!!!!!!CAND IL VOI DECONSPIRA PE DEPLIN PE BASESCU TRAIAN,FATA DE ABUZURILE REALIZATE FATA DE MINE ,CA SA SCAPE,SEFUL ISI VA LUA MANA DE PE INFRACTORII P.D. ADRIAN IORDACHE,SI ANDREI CRECI CARE VOR RAMANE SUB PROTECTIA VICEPRIMARULUI P.D. RAICU SI VICEPRESEDINTE CA SI A .MAFIEI P.D-ULUI !!!
  Se încinge povestea cu terenurile furate…Mai că nu mă mai interesează povestea cu salariile profesorilor. Sunt convins că Băsescu o va promulga! 24 Octombrie 2008
  Iata celebra DISPOZITIE 3544 din 26/11/2004 Orice muritor de rand o purea gasi pe site cautand cu un motor de cautare. Din 07/2007 NU MAI POATE FI GASITA! Fostul primar PMB Adriean V NU SPUNE ADEVARUL – dispozitiile nu mai pot fi consultate de ‘cetateni’. –––––––– DISPOZITIE LEGEA 10 3544 din 26/11/2004 ––––––––––––––––––––––––––– DISPOZITIE LEGEA 10 3544 din 26/11/2004 SE RESTITUIE, IN NATURA, IN PROPRIETATEA DOMNULUI ROMALO EDUARD IOAN DAN TERENUL IN SUPRAFATA DE 82.229 M.P., SITUAT IN BUCURESTI, BDUL. LIVIU REBREANU NR.4, SECTOR 3 EMITENT : Primar General PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI D I S P O Z I T I E Nr. 3544 din 26.11.2004 Privind solutionarea dosarului intocmit in baza Notificarii inregistrate sub nr. 3354/2001 la Executorul judecatoresc privind imobilul situat in Bucuresti, bdul Liviu Rebreanu nr. 4, sector 3, trecut in proprietatea statului in baza Legii de Reforma Agrara nr. 187/1945, de la I.B.Grueff, solicitat in natura de domnul ROMALO EDUARD IOAN DAN, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, str. Brezoianu nr.29B,sc.B, apt.40 sector 1, posesor al BI seria BC/269982, CNP 1230717400155; Vazand actele dosarului anexate la notificare si referatul comisiei pentru aplicarea Legii nr. 10/2001 din care rezulta ca terenul in suprafata de 82.229 m.p este liber de constructii; Notificatorii au facut dovada calitatii de persoane indreptatite la restituire in baza certificatelor de mostenitor nr.1791/1982, nr.547/1998, 128/2002 si 129/2002, iar imobilul a fost proprietatea numitului I.B.Grueff in baza actului de vanzare-cumparare nr. 1556/1903 ; In conformitate cu art. 7, 9 alin 1 si art.23 alin 1 si 3 din Legea nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 si cu Normele Metodologice pentru aplicarea Legii nr. 10/2001 aprobate prin HG nr. 498/2003; In temeiul art. 68(2) si art.71 din Legea nr. 215/2001, Legea administratiei publice locale si al art. 20 alin 3 din Legea nr. 10/2001; PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI DISPUNE: Art. 1 – Se restituie, in natura, in proprietatea domnului ROMALO EDUARD IOAN DAN, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, str.Brezoianu nr.29B,sc.B, apt. 40, sector 1, posesor al BI seria BC/269982, CNP 1230717400155, terenul in suprafata de 82.229 m.p, situat in Bucuresti, Bdul. Liviu Rebreanu nr. 4, sector 3, care se identifica conform raportului de expertiza tehnica extrajudiciara, intocmita de expertul “ing.Onitiu Adrian”. Art. 2 – Predarea primirea bunului prevazut la art.1 se face pe baza de proces-verbal. Art. 3 – Prezenta dispozitie face dovada proprietatii asupra terenului si constituie titlu executoriu dupa indeplinirea formalitatilor de publicitate imobiliara. Indeplinirea formalitatilor de publicitate imobiliara cad in sarcina beneficiarului restituirii. Art. 4 – Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la comunicare la Sectia Civila a Tribunalului Bucuresti. Art. 5 – Dispozitia se comunica proprietarului, Primarului Sectorului 3, Directiei de Investitii, Directiei de Achizitii Concesionari si Contracte, Directiei Evidenta Imobiliara si Cadastrala si Administratiei Fondului Imobiliar, prin grija Directiei Juridic, Contencios si Legislatie. Copia dispozitiei se va comunica si Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti. PRIMAR GENERAL, TRAIAN BASESCU Secretar General al Municipiului Bucuresti DUMITRU STANESCU Aviz favorabil DIRECTIA JURIDIC, CONTENCIOS SI LEGISLATIE DIRECTOR EXECUTIV, ADRIAN IORDACHE DIRECTIA EVIDENTA IMOBILIARA SI CADASTRALA DIRECTOR EXECUTIV, CRISTINA SETRAN
  Iata si celebra DISPOZITIE LEGEA 10 422 din 12/07/2002 (consultabila pe site ul primariei PMB pana in 07/2007 !) PRISACA DORNEI ––––––––––––––––––––––––––– DISPOZITIE LEGEA 10 422 din 12/07/2002 SE RESTITUIE TERENUL SITUAT IN ZONA CODRII NEAMTULUI, SECTOR 3 EMITENT : Primar General PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIMARUL GENERAL DISPOZITIA: Nr. 422 din 12.07.2002 Avand in vedere notificarea inregistrata sub nr. 308/2001 la Executorul judecatoresc privind terenul in suprafata de 70.000,00 m.p. situat in Bucuresti, zona Codrii Neamtului, sector 3, cu vecinatatile mentionate in expertiza topografica avizata de Directia patrimoniu, evidenta proprietatii cadastru, trecut in proprietatea statului in baza Deciziei ministeriale nr. 957/22 martie 1949, solicitat in natura de domnii STANCIULESCU AURELIAN MIHAIL, domiciliat in Bucuresti, str. Buzoieni nr. 5, nl. M 72, sc. 1, et. 8, ap. 47, sector 5; STANCIULESCU NICULAE, domiciliat in Bucuresti, str. Delinesti nr. 6, bl. M 11, sc. 1, et. 1, ap. 8, sector 6 si BOTESCU MARIA MAGDALENA, domiciliata in Bucuresti, str. Delinesti nr. 6, bl. M 11, sc. 1, et. 1, ap. 8, sector 6; Vazand actele dosarului anexate la notificare si referatul comisiei pentru aplicarea Legii nr. 10/2001, din care rezulta ca se poate restitui suprafata de 44.403 m.p., teren liber, conform Notei de constatare si expertizei topografice; In conformitate cu art.20, 21 si 23 din Legea nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989 si cu Normele Metodologice pentru aplicarea Legii nr. 10/2001 aprobate prin HG nr. 614/2001; In temeiul art.68 (2) din Legea nr. 215/2001, Legea administratiei publice locale; PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI DISPUNE: Art.1. Se restituie, in natura, in proprietatea domnilor STANCIULESCU AURELIAN MIHAIL, STANCIULESCU NICULAE si BOTESCU MARIA MAGDALENA terenul in suprafata de 44.403 m.p., situat in Bucuresti, zona Codrii Neamtului, sector 3, cu urmatoarele vecinatati: la Nord- aleea de pe langa scoala generala nr. 196, str. Ion Agarbiceanu si str. Calistrat Hogas, la Est- blocul C 2 B din Aleea Codrii Neamului nr. 9 si Aleea Codrii Neamtului, la S- reconstituire pentru fostul teren proprietate Mihailescu Maria si Gheorghe in prezent parc, la V- un aliniament paralel cu str. Prisaca Dornei retras pe linia conductei de gaz (aerisiri) in parc, care se identifica conform schitelor cadastrale, a Notei de constatare si expertizei topografice, efectuate in dosar, ce fac parte integranta din prezenta dispozitie. Art.2. Predarea- primirea bunului prevazut la art.1 se va face pe baza de proces-verbal. Art.3. Prezenta dispozitie constituie titlul de proprietate conform art. 23 (4) din Legea nr. 10/2001. Art.4. Dispozitia se comunica proprietarilor, Primarului sectorului 3, Directiei generale de investitii si achizitii publice, Directiei patrimoniu, evidenta proprietatii- cadastru si Administratiei Fondului imobiliar, prin grija Directiei generale juridic- contencios si legislatie. Copia dispozitiei se va comunica si Directiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Municipiului Bucuresti. PRIMAR GENERAL, TRAIAN BASESCU Avizeaza pentru legalitate, Secretarul General al Municipiului Bucuresti Drd. ANTON PETRISOR PARLAGI AVIZ FAVORABIL, Directia generala juridica, contencios, legislatie DIRECTOR GENERAL, ADRIAN IORDACHE Directia patrimoniu, evidenta proprietati, cadastru DIRECTOR, CRISTINA SETRAN ––––––––– si urmarea : ––––––––––––––––––––––––––– DISPOZITIE LEGEA 10 3933 din 21/02/2005 RESPINGE CEREREA DE RESTITUIRE IN NATURA A TERENULUI SITUAT IN BUCURESTI, STR. CODRII NEAMTULUI F.N. (FOSTA COMUNA-DUDESTI CIOPLEA), SECT. 3, FORMULATA DE NOTIFICATORII STANCIULESCU AURELIAN MIHAIL, STANCIULESCU NICULAE SI BOTESCU MARIA MAGDALENA SE STABILESTE VALOAREA ECHIVALENTA A TERENULUI SITUAT IN BUCURESTI, STR. CODRII NEAMTULUI F.N. (FOSTA COMUNA DUDESTI-CIOPLEA), IMPOSIBIL DE RESTITUIT SI CUVENITA NOTIFICATORILOR STANCIULESCU AURELIAN MIHAIL, STANCIULESCU NICULAE SI BOTESCU MARIA MAGDALENA EMITENT : Primar General PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI DISPOZITIE Nr. 3933 din 21.02.2005 Privind solutionarea dosarului intocmit in baza Notificarii inregistrata sub nr. 308/2001 la Executorul judecatoresc, prin care domnul STANCIULESCU AURELIAN MIHAIL, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, strada Buzoieni nr. 5, bl. M 72, sc. 1, et. 8, ap. 47, sector 5, posesor al B.I. seria GT/069989, C.N.P. 1500403400291, domnul STANCIULESCU NICULAE, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, str. Delinesti nr. 6, bl. M 11, sc. 2, et. 5, ap. 67, sector 6, posesor al C.I. seria DP/075250, C.N.P. 1550512400272 si doamna BOTESCU MARIA MAGDALENA, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, str. Delinesti nr. 6, bl. M 11, sc. 2, et. 5, ap. 67, sector 6, posesoare a B.I. seria GN/809580, C.N.P. 2540203400387, solicita restituirea in natura a terenului situat in Bucuresti, str. Codrii Neamtului F.N. (fosta Comuna Dudesti-Cioplea), sector 3, trecut in proprietatea statului in baza Deciziei Ministeriale nr. 957/1949; Avand in vedere referatul Comisiei interne pentru analizarea notificarilor infiintata prin Dispozitia Primarului General nr. 706/2002 modificata prin Dispozitia Primarului General nr. 199/2004, prin care constata imposibilitatea restituirii in natura si se propun masuri reparatorii alternative in echivalent intrucat: – terenul a carui restituire in natura se solicita in suprafata de 70.000,00 m.p. a fost restituit partial (suprafata de 44.403,00 m.p. prin Dispozitia Primarului General nr. 422/12.07.2002) restul terenului in suprafata de 25.597,00 m.p. este in prezent afectat de elemente de sistematizare: blocuri, alei, strazi, punct trafo si punct termic; Vazand Raportul Intern de Evaluare estimativa si Fisa de calcul intocmita de Comisia de evaluare interna numita prin Dispozitia Primarului General nr. 351/2003; In conformitate cu dispozitiile art. 1 al. (2) si al. (3) si art. 24 din Legea nr. 10/2001; In temeiul art. 68 alin. (2), art. 71 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001; PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI DECIDE: Art.1 – Respinge cererea de restituire in natura a terenului in suprafata de 25.597,00 m.p., situat in Bucuresti, str. Codrii Neamtului F.N. (fosta Comuna Dudesti-Cioplea), sector 3, formulata de notificatorii STANCIULESCU AURELIAN MIHAIL, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, strada Buzoieni nr. 5, bl. M 72, sc. 1, et. 8, ap. 47, sector 5, posesor al B.I. seria GT/069989, C.N.P. 1500403400291, STANCIULESCU NICULAE, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, str. Delinesti nr. 6, bl. M 11, sc. 2, et. 5, ap. 67, sector 6, posesor al C.I. seria DP/075250, C.N.P. 1550512400272 si BOTESCU MARIA MAGDALENA, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, str. Delinesti nr. 6, bl. M 11, sc. 2, et. 5, ap. 67, sector 6, posesoare a B.I. seria GN/809580, C.N.P. nr. 2540203400387, pe motiv ca terenul este ocupat de elemente de sistematizare. Art.2 – Se stabileste ca valoare echivalenta a terenului in suprafata de 25.597,00 m.p. situat in Bucuresti, str. Codrii Neamtului F.N. (fosta Comuna Dudesti-Cioplea), sector 3, imposibil de restituit si cuvenita notificatorilor STANCIULESCU AURELIAN MIHAIL, STANCIULESCU NICULAE si BOTESCU MARIA MAGDALENA, suma de 53.464.000.000 lei echivalent a 1.641.460 USD, in limita careia se vor stabili masurile reparatorii. Art.3 – Pentru terenul care nu poate fi restituit in natura, in calitate de persoana indreptatita, puteti opta in limita sumei stabilita conform art. 2 pentru: – titluri de valoare nominala, folosite exclusiv in procesul de privatizare; – actiuni la societati comerciale tranzactionate pe piata de capital. Art.4 – In cazul in care, in termen de 60 de zile de la comunicarea prezentei dispozitii, ne comunicati in mod expres acceptul dumneavoastra cu privire la masurile reparatorii propuse de noi cu titlu de oferta, prezenta dispozitie intra in vigoare si cu privire la masura reparatorie acceptata de dumneavoastra, pe care o puteti fructifica in modurile stabilite de lege. Art.5 – In cazul in care oferta noastra nu este acceptata in mod expres in termen de 60 de zile de la comunicarea prezentei dispozitii, puteti ataca in justitie prezenta oferta in termen de 30 de zile de la comunicarea ei, in conformitate cu prevederile art. 24 alin. (7) din Legea nr. 10/2001 la Sectia Civila a Tribunalului Bucuresti. Art.6 – Dispozitia se comunica proprietarilor, Primarului Sectorului 3, Directiei de Investitii, Directiei de Achizitii Concesionari si Contracte, Directiei Evidenta Imobiliara si Cadastrala si Administratiei Fondului Imobiliar, prin grija Directiei Juridic, Contencios si Legislatie. p. PRIMAR GENERAL, GHEORGHE RAZVAN MURGEANU Secretar General al Municipiului Bucuresti DUMITRU STANESCU Aviz favorabil DIRECTIA JURIDIC, CONTENCIOS SI LEGISLATIE DIRECTOR EXECUTIV ADRIAN IORDACHE DIRECTIA EVIDENTA IMOBILIARA SI CADASTRALA DIRECTOR EXECUTIV, CRISTINA SETRAN In plus ultima riguroasa-corecta: ––––––––––––––––––––––––––– DISPOZITIE LEGEA 10 4958 din 27/12/2005 SE ACORDA MASURI REPARATORII PRIN ECHIVALENT PENTRU IMOBILUL SITUAT IN BUCURESTI, STR. DOAMNA GHICA NR. 52-54, SECTOR 2 EMITENT : Primar General PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI DISPOZITIE Nr. 4958 din 27.12.2005 Privind solutionarea dosarului intocmit in baza Notificarii inregistrata sub nr. 488/07.02.2002, la Executorul judecatoresc, prin care domnul STANCIULESCU MIHAIL AURELIAN, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, strada Buzoieni nr. 5, bloc M72, scara L, etaj 8, apartament 47, sectorul 5, posesor al B.I. seria G.T. nr. 069989, CNP 1500403400291, domnul STANCIULESCU NICULAE, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, strada Delinesti nr. 6, bloc M11, scara 2, etaj 5, apartament 67, sector 6, posesor al B.I. seria D.P. nr. 075250, CNP 1550512400272 si doamna BOTESCU MARIA MAGDALENA, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, strada Delinesti nr. 6, bloc M11, scara 2, etaj 5, apartament 67, sectorul 6, posesoare a B.I. seria G.N. nr. 809580, CNP 2540203400387, au solicitat restituirea in natura pentru imobilul situat in Bucuresti, strada Doamna Ghica nr. 52-54, sector 2, trecut in proprietatea statului in baza Decretului nr. 92/1950; Avand in vedere referatul Comisiei interne pentru analizarea notificarilor formulate in temeiul Legii nr. 10/2001 numita prin Dispozitia Primarului General nr. 1082/13.05.2005, prin care se constata imposibilitatea restituirii in natura si se propun masuri reparatorii prin echivalent intrucat: – terenul pentru care se solicita restituirea in natura, este in prezent afectat astfel: spatiu verde+parcaj afectat de retele edilitare subterane, trotuar pietonal, constructie bloc tip A(P,P+10); In conformitate cu dispozitiile art. 24(1), art. 24(31) din Legea nr. 10/2001 republicata, modificata si completata prin Legea nr. 247/2005; In temeiul art. 68 alin. 2, art. 71 din Legea Legea administratiei publice locale nr. 215/2001; PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI DECIDE: Art. 1 – Se respinge cererea privind restituirea in natura a imobilului din Bucuresti, strada Doamna Ghica nr. 52-54, sector 2, solicitat de domnul STANCIULESCU MIHAIL AURELIAN, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, strada Buzoieni nr. 5, bloc M72, scara L, etaj 8, apartament 47, sectorul 5, posesor al B.I. seria G.T. nr. 069989, CNP 1500403400291, domnul STANCIULESCU NICULAE, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, strada Delinesti nr. 6, bloc M11, scara 2, etaj 5, apartament 67, sector 6, posesor al B.I. seria D.P. nr. 075250, CNP 1550512400272 si doamna BOTESCU MARIA MAGDALENA, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, strada Delinesti nr. 6, bloc M11, scara 2, etaj 5, apartament 67, sectorul 6, posesoare a B.I. seria G.N. nr. 809580, CNP 2540203400387, intrucat imobilul este afectat de spatiu verde+parcaj de retele edilitare subterane, trotuar pietonal, constructie bloc iar constructia a fost demolata. Art. 2 – Se acorda masuri reparatorii prin echivalent pentru imobilul situat in Bucuresti, strada Doamna Ghica nr. 52-54, sector 2, compus din teren in suprafata de 1186,60 m.p. si constructie demolata, imposibil de restituit persoanei indreptatite domnul STANCIULESCU MIHAIL AURELIAN, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, strada Buzoieni nr. 5, bloc M72, scara L, etaj 8, apartament 47, sectorul 5, posesor al B.I. seria G.T. nr. 069989, CNP 1500403400291, domnul STANCIULESCU NICULAE, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, strada Delinesti nr. 6, bloc M11, scara 2, etaj 5, apartament 67, sector 6, posesor al B.I. seria D.P. nr. 075250, CNP 1550512400272 si doamna BOTESCU MARIA MAGDALENA, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, strada Delinesti nr. 6, bloc M11, scara 2, etaj 5, apartament 67, sectorul 6, posesoare a B.I. seria G.N. nr. 809580, CNP 2540203400387. Art. 3 – Dispozitia se comunica secretariatului Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor de pe langa Cancelaria Primului Ministru, notificatorilor, Primarului Sectorului 2, Directiei de Investitii, Directiei Achizitii Concesionari si Contracte, Directiei Evidenta Imobiliara si Cadastrala si Administratiei Fondului Imobiliar, prin grija Directiei Juridic, Contencios si Legislatie. PRIMAR GENERAL, ADRIEAN VIDEANU Secretar General al Municipiului Bucuresti DUMITRU STANESCU Viceprimar General al Municipiului Bucuresti LUDOVIC ORBAN Aviz favorabil DIRECTIA JURIDIC, CONTENCIOS SI LEGISLATIE DIRECTOR EXECUTIV ADRIAN IORDACHE DIRECTIA EVIDENTA IMOBILIARA SI CADASTRALA DIRECTOR EXECUTIV, CRISTINA SETRANAcestea sunt faimosele dispozitii (altele dect Rebreanu 4 si Ilioara, pt Maria Cocoru (pt care a ‘cedat la notariat’ D Romalo): circa 150 000 m2 DE PARC Cuza/Titan si alte spatii verzi. Cand nu veti mai vedea nimic frumos, placut ochiului, nicio urma de natura in Brancusi, Grigorescu, Rebreanu etc etc (ceea ce mai e inca in sect 3) SA STITI CUI II VETI MULTUMI, patrulaterului: TB, Razvan M, Adriean V. Liviu N. DISPOZITIE LEGEA 10 nr. 8707 din 2007-08-28 SE RESTITUIE, IN NATURA, IN PROPRIETATEA DOAMNEI COCORU MARIA, IMOBILUL-TEREN FORMAT DIN LOTUL 38, ANEXA IV- BDUL. NICOLAE GRIGORESCU F.N., SECTOR 3. Data emiterii: 2007-08-28 ––––––––––––––––––––––––––– DISPOZITIE LEGEA 10 nr. 8706 din 2007-08-28 SE RESTITUIE, IN NATURA, IN PROPRIETATEA DOAMNEI COCORU MARIA, IMOBILUL-TEREN FORMAT DIN LOTUL 82, ANEXA XIV- STRADA LIVIU REBREANU F.N., SECTOR 3. Data emiterii: 2007-08-28 ––––––––––––––––––––––––––– DISPOZITIE LEGEA 10 nr. 8705 din 2007-08-28 SE RESTITUIE, IN NATURA, IN PROPRIETATEA DOAMNEI COCORU MARIA, IMOBILUL-TEREN FORMAT DIN LOTUL 73, ANEXA XII-STRADA CONSTANTIN BRANCUSI F.N., SECTOR 3. Data emiterii: 2007-08-28 ––––––––––––––––––––––––––– DISPOZITIE LEGEA 10 nr. 8704 din 2007-08-28 SE RESTITUIE, IN NATURA, IMOBILUL-TEREN, STR. PICTOR GH. TATTARASCU F. N., SECTOR 3 Data emiterii: 2007-08-28 ––––––––––––––––––––––––––– DISPOZITIE LEGEA 10 nr. 8703 din 2007-08-28 SE RESTITUIE, IN NATURA, IMOBILUL-TEREN, STR. DRUMUL MURGULUI F.N., SECTOR 3 Data emiterii: 2007-08-28 ––––––––––––––––––––––––––– DISPOZITIE LEGEA 10 nr. 8702 din 2007-08-28 SE RESTITUIE, IN NATURA, IMOBILUL-TEREN, STR. LIVIU REBREANU F.N., SECTOR 3 Data emiterii: 2007-08-28Marţi, 05 Aprilie 2005 – 09:03 AM Aleg.RO: Bucuresti – Primar general ales cu scor de sector
  Rezultatele finale ale alegerilor partiale de duminica arata ca batalia pentru Bucuresti s-a transat din primul tur de scrutin. Castigator cu 53% din voturi este candidatul Aliantei D.A., Adriean Videanu, care a obtinut aproximativ atatea voturi cat numara populatia sectorului 1 al Capitalei. Biroul Electoral Municipal a transmis ieri, dupa pranz, rezultatele finale ale alegerilor partiale de duminica, in conditiile in care comisiile de votare nu au avut de numarat decat 439.575 de buletine de vot. Doar 24,83% din cei 1.763.040 de alegatori inscrisi pe listele electorale permanente s-au prezentat la vot, situatie catalogata de analisti drept un record al absenteismului in istoria Romaniei.

  NOUL PRIMAR. Numaratoarea a aratat ca Adriean Videanu, candidatul Aliantei PNL-PD, a castigat postul de primar general, cu 53,01% din sufragii, adica 231.147 de voturi valabil exprimate. Am putea spune ca Videanu a obtinut un numar de voturi egal cu populatia unui sector din cele sase ale Capitalei, populatia sectorului 1 numarand, spre exemplu, 238.217 bucuresteni. Candidatul PSD, Marian Vanghelie, s-a clasat al doilea, obtinand 29,55% din voturi, adica girul a 128.822 de bucuresteni. Cristian Popescu, cunoscut si ca Piedone, candidat din partea Partidului Blocul National Democrat, a intrunit 8,71% din sufragii (37.965 de voturi valabil exprimate), iar Anca Petrescu (PPRM) a obtinut 3,48% (15.187 de voturi valabil exprimate). Radu Opaina (PUR) a obtinut 1,92% (8.361 de voturi valabil exprimate), iar independentul Ralu Filip – 1,16% (5.065 de voturi valabil exprimate).

  Voturile nule inregistrate au fost in numar de 3.512, respectiv 0,8%. Conform procedurii, din momentul aparitiei rezultatelor finale, sunt asteptate contestatii timp de 24 de ore, dupa care BEM trimite procesul-verbal de incheiere a procesului electoral in Bucuresti catre Tribunalul Capitalei, pentru validarea scrutinului de duminica. Tribunalul trebuie sa emita apoi o hotarare privind validarea in functia de primar a candidatului care a obtinut cel mai mare numar de voturi, apoi acesta depune juramantul si preia functia.

  LIPSA DE LEGITIMITATE. Numarul mic de voturi pe care l-a obtinut Videanu ar putea ridica problema lipsei de legitimitate a mandatului sau. Analistul politic Cristian Parvulescu a declarat ieri ca rezultatul obtinut de Videanu raspunde criteriilor juridice de alegere, dar s-ar putea sa-i creeze probleme in relatia cu Consiliul General si cu primarii de sector. „Este posibil ca atunci cand vor exista situatii tensionate, ceilalti sa faca apel la legitimitatea mai mare, data de un vot mult mai consistent primit atunci din partea bucurestenilor”, a explicat Parvulescu. Cat priveste rezultatul lui Vanghelie, acesta ar putea sa aiba o influenta asupra vietii interne a partidului, stopand tendinta de „vanghelizare” a PSD, a mai spus Parvulescu.

  EXPLICATII. Parvulescu crede ca absenteismul a fost cauzat de faptul ca populatia se afla inca sub efectul alegerilor din decembrie 2004, dar si de inexistenta candidatilor de prima marime. O a treia explicatie tine, potrivit lui Parvulescu, de evenimentele ultimei saptamani: rapirea celor trei jurnalisti romani la Bagdad, moartea Papei Ioan Paul al II-lea, care au captivat atentia presei.

  REZULTATE IN TARA. La alegerile partiale organizate duminica in 19 localitati, noua primari au fost alesi, potrivit rezultatelor partiale, din primul tur de scrutin, inclusiv primarul general al Capitalei, a anuntat ieri, la Palatul Victoria, ministrul delegat pentru relatia cu Parlamentul, Bogdan Olteanu. Din cei noua, sase au candidat din partea Aliantei D.A., iar trei din partea PSD.

  In turul al doilea, care se va organiza duminica, 10 aprilie, in restul localitatilor se vor confrunta, potrivit rezultatelor partiale, sase reprezentanti ai Aliantei D.A., cinci din partea PSD, doi din partea PUR, unul din partea Partidului Popular Crestin Democrat (PPCD) si un independent.

  FELICITARI DE LA TRAIAN BASESCU

  Noul primar general al Capitalei, Adriean Videanu, a fost felicitat duminica noaptea, la scurta vreme dupa miezul noptii, chiar de presedintele Traian Basescu (foto).
  Seful statului, sustin surse din PD, i-ar fi spus lui Videanu ca regreta ca nu poate fi alaturi de el si de membrii Aliantei la sarbatorirea victoriei, insa atributiile de presedinte si Constitutia ii interzic sa mai participe la activitatile unor partide. Basescu ar fi afirmat insa ca nu poate sa nu se bucure de succesul inregistrat de Alianta din primul tur de scrutin. Cu atat mai mult, cu cat chiar Traian Basescu a fost cel care l-a determinat pe Videanu sa candideze pentru fotoliul lasat liber de el dupa ce a fost ales presedintele tarii. Videanu a fost felicitat si de premierul Tariceanu. Acesta nu a participat insa la sarbatorirea victoriei, care a avut loc intr-un cerc al democratilor la Restaurantul Golden Blitz, unde din partea PNL nu au fost prezenti liderii de la varf, ci doar primarii de sector. La petrecere a fost asteptat pana tarziu si Basescu, democratii neconfirmand insa ca seful statului ar fi venit.

  Corupţie
  Corupţia reprezintă folosirea abuzivă a puterii publice, în scopul satisfacerii unor interese personale sau de grup. Ca act antisocial, corupţia este foarte frecvent întâlnită în societate şi este deosebit de gravă deoarece favorizează interesele unor particulari, mai ales în aria economică, afectând interesele colective prin: însuşirea, deturnarea şi folosirea resurselor publice în interes personal, ocuparea unor funcţii publice prin relaţii preferenţiale, încheierea unor tranzacţii prin eludarea normelor morale şi legale.
  Corupţia vizează un ansamblu de activităţi imorale, ilicite, ilegale realizate nu numai de indivizi cu funcţii de conducere sau care exercită un rol public, ci şi de diverse grupuri şi organizaţii, publice sau private, în scopul obţinerii unor avantaje materiale sau morale sau unui statut social superior prin utilizarea unor forme de constrângere, şantaj, înşelăciune, mituire, cumpărare, intimidare.
  Printre cauzele care favorizează apariţia corupţiei se regăsesc şi: slăbirea autorităţii statului datorită ineficienţei instituţiilor acestuia, degradarea nivelului de trai al indivizilor, lipsa unor valori sociale însoţită de alterarea respectării principiilor morale, lipsa unei reforme la nivelul instituţional şi legislativ care să fie în concordanţă cu condiţiile socio-economice.
  Mica corupţie
  Prin mica corupţie se înţelege acel sector din corupţie care nu aduce atingere intereselor majorităţii indivizilor unui stat. În această categorie poate fi inclusă corupţia unui cadru medical, a unui funcţionar, etc care prin deciziile lor favorizează un individ sau grup de indivizi în detrimentul altora, dar acest gen de nedreptate este limitate în timp şi spaţiu.
  Marea corupţie
  Prin marea corupţie se înţelege corupţia la nivel înalt a unui funcţionar, demnitar, etc. Acest gen de corupţie are ca şi carecteristică principală efectul asupra întregului stat şi a indivizilor care îl compun. Urmările acestui gen de corupţie se pot traduce în costuri directe sau indirecte care vor fi suportate într-un final de toţi contribuabilii.
  Limitarea fenomenului
  Fenomenul corupţie nu poate fi definit ca fiind propriu doar anumitor forme de guvernare. Corupţia este întâlnită atât în societăţile democratice cât şi în cele totalitare. Deşi există o oarecare tendinţă de a considera un regim autoritar ca fiind capabil să elimine corupţia, realitatea este că într-un astfel de regim corupţia este parţial limitată, ea regăsindu-se în anumite cercuri privilegiate, fiind accesibilă anumitor grupuri de indivizi.[
  Limitarea fenomenului corupţiei, stoparea totală a fenomenului este considerată utopică, poate fi obţinută prin mecanismul costurilor. Aceste costuri pot fi pecuniare sau sub forma recluziunii şi au ca idee centrală indezirabilitatea efectuării unor fapte reprobabile datorită costurilor mari pe care trebuie să lă plătească un individ sau grup de indivizi atunci când faptele acestora sunt descoperite. Accentuând această idee, legiuitorul, din dorinţa de a descuraja un astfel de comportament, a definit corupţia printr-o serie de fapte cu caracter penal.
  Corupţia în România
  Prin Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie menţionează trei categorii de infracţiuni, anume:
  a) infracţiuni de corupţie: luarea şi darea de mită, traficul de influenţă, primirea de foloase necuvenite;
  b) infracţiuni asimilate celor de corupţie: stabilirea unei valori diminuate a bunurilor aparţinând operatorilor economici la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar, comisă inclusiv în cadrul acţiunii de executare silită, reorganizare sau lichidare judiciară; acordarea de credite sau de subvenţii cu încălcarea legii sau a normelor de creditare; utilizarea creditelor sau a subvenţiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate; folosirea unei funcţii de conducere într-un partid, sindicat sau patronat ori în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, pentru a obţine foloase necuvenite etc.;
  c) infracţiuni în legătură directă cu infracţiunile de corupţie: tăinuirea bunurilor provenite din săvârşirea unei infracţiuni de corupţie sau asimilate; spălarea banilor; abuzul în serviciu; bancruta frauduloasă; evaziunea fiscală; traficul de droguri; trafic de persoane ş.a.;
  JUDECĂTOARE CONTESTATĂ24 feb 2006, 15:25 |
  Deciziile Liei Savonea puse la îndoială, în trecut
  Lia Savonea, preşedintele Secţiei I Penale din cadrul Tribunalului Bucureşti a decis, în trecut, în mai multe dosare importante. Unele dintre acestea au fost contestate de opinia publică.

  În vara lui 2005, Savonea a decis cercetarea în libertate a unei persoane implicate într-un important caz de trafic de droguri. În acelaşi an, ea a respins prima propunere de arestare în cazul Iacobov.

  Ulterior, după ce aceştia au fost încarceraţi a respins cererea de prelungire a mandatului de arest preventiv a celor doi. Şi membrii organizaţiei yogine MISA s-au plâns de activitatea judecătoarei.

  Într-o petiţie adesată instituţiilor internaţionale aceştia acuzau că relele tratamente la care au fost supuşi în martie 2004 au fost impuse după ce Lia Savonea ar fi aprobat cererea de percheziţie în sediile Miscării.
  Clanurile Justitiei 48 – LIA SAVONEA, presedintele Sectiei I Penala
  – sotul Mihai Savonea, avocat in Baroul Bucuresti;
  Comisia de Aplicare a Legii 10 din Bucuresti: evolutia componentei
  Prima componenta a Comisiei de aplicare a legii 10/2001 este una sonora:

  PRESEDINTE:
  TRAIAN BASESCU- Primarul General al Municipiului Bucuresti
  MEMBRII:
  BOGDAN SOSOACA- Director General- Directia Generala de Investitii si Achizitii Publice
  ADRIAN BOLD- Arhitect Sef al Municipiului Bucuresti
  ANA SANDU- Consilier Juridic- Directia Generala Juridic- Contencios si Legislatie
  CECILIA MANOLESCU- Consilier Juridic- Directia Generala Juridic- Contencios si Legislatie
  ELENA NASTASE- Inspector de specialitate- Directia Generala de Administrare a Fondului Imobiliar
  – Notar
  SECRETAR: DIANA MITROI- Inspector de specialitate- Directia Generala Juridic- Contencios si Legislatie

  Dupa cateva luni, Basescu face un pas inapoi si iese din componenta comisiei:
  MEMBRII:
  BOGDAN SOSOACA – Director Executiv al Directiei Investitii si Achizitii
  ANA SANDU – Director Directia Juridica, Legislatie
  CECILIA MANOLESCU – Sef Birou – Directia Contencios
  VASILE CHIRILA – Director Directia Administratie Publica
  ANDREI VLADESCU – Inspector de specialitate- Directia patrimoniu, evidenta proprietatii, cadastru
  DIANA MITROI – consilier juridic- Directia juridica, legislatie

  Intra in scena si AFI:
  MEMBRII:
  BOGDAN SOSOACA – Director Executiv al Directiei Investitii si Achizitii
  LUMINITA MIHUTU – Director General AFI
  ANA SANDU – Director Directia Juridica, Legislatie
  CECILIA MANOLESCU – Sef Birou – Directia Contencios
  VASILE CHIRILA – Director Directia Administratie Publica
  ANDREI VLADESCU – Inspector de specialitate- Directia patrimoniu, evidenta proprietatii, cadastru
  DIANA MITROI – consilier juridic- Directia juridica, legislatie

  Se schimba un membru din Comisie:
  MEMBRII:
  BOGDAN SOSOACA – Director Executiv al Directiei Investitii si Achizitii
  ANA SANDU – Director Executiv Adjunct al DJCL
  LUMINITA MIHUTU – Director General AFI
  CECILIA MANOLESCU – Sef Serviciu – DJCL
  VASILE CHIRILA – Director Directia Administratie Publica
  MIHAELA LINCA – Sef Serviciu Directiei Patrimoniu, Evidenta Proprietati Cadastru
  DIANA MITROI – Sef Serviciu – DJCL

  Pleaca Vasile Chirila, prietenii stiu de ce!
  MEMBRII:
  BOGDAN SOSOACA – Director Executiv al Directiei Investitii si Achizitii
  ANA SANDU – Director Executiv Adjunct al DJCL
  LUMINITA MIHUTU – Director General AFI
  DIANA MITROI – Sef Serviciu – DJCL
  ANDREI CRECI – Sef Serviciu – DJCL
  CECILIA MANOLESCU – Sef Serviciu – DJCL
  MIHAELA LINCA – Inspector in cadrul Directiei Evidenta Imobiliara si Cadastrala

  :
  PRESEDINTE:
  LUDOVIC ORBAN – Viceprimar General al Municipiului Bucuresti
  VICEPRESEDINTE:
  DUMITRU STANESCU – Secretar General al Municipiului Bucuresti
  MEMBRII:
  BOGDAN SOSOACA – Director Executiv al Directiei Investitii
  LUMINITA MIHUTU – Director General AFI
  ANA SANDU – Director Executiv Adjunct al DJCL
  CECILIA MANOLESCU – Sef Serviciu – DJCL
  DIANA MITROI – Sef Serviciu – DJCL
  ANDREI CRECI – Sef Serviciu – DJCL
  MIHAELA LINCA – Inspector in cadrul Directiei Evidenta Imobiliara si Cadastrala

  Ultima compozitie din mandatul lui Videanu (din 06.07.2007 pana la 09.08.2008):
  PRESEDINTE:
  ANA SANDU – Director Executiv Adjunct al DJCL
  MEMBRII:
  MARIA MOTA – Consilier Cabinet Primar General
  CECILIA MANOLESCU – Sef Serviciu – DJCL
  DIANA MITROI – Sef Serviciu – DJCL
  SECRETAR:
  ANDREI NICOLAE CONDOVICI

  IN AFARA DE OAMENII AFLATI IN SPATE,(IORDACHE ADRIAN,ANDREICRECI),Acestia sunt oamenii direct raspunzatori de intarzierea aplicarii legii 10 in Bucuresti pana la venirea lui Oprescu. Sau mai corect spus de aplicarea ei dupa bunul lor plac. Aici si aici gasiti ultimele doua modificari ale componentei comisiei.
  Mai jos gasiti link-uri catre dispozitiile prin care s-a schimbat compozitia comisiei:
  Dispozitia 630/2001
  Dispozitia 1099/2001
  Dispozitia 1434/2001
  Dispozitia 706/2002
  Dispozitia 199/2004
  Dispozitia 1082/2005
  Dispozitia 954/2007
  ________________________________________
  DISPOZITIE 630 din 19/02/2001
  ________________________________________
  DISPOZITIE 630 din 19/02/2001
  PRIVIND ANALIZAREA NOTIFICARILOR PERSOANELOR INDREPTATITE SI STABILIREA MASURILOR REPARATORII DE RESTITUIRE IN NATURA A IMOBILELOR SAU PRIN ECHIVALENT
  EMITENT : Primar General

  PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
  DISPOZITIE

  Avand in vedere Nota 1501/ 2001 a Directiei generale juridic- contencios si legislatie;
  Vazand prevederile Legii nr. 10/ 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989;
  In temeiul art.48(1) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica locala, republicata;
  PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
  DISPUNE:
  Art.1. Se constituie comisia municipiului Bucuresti pentru analizarea notificarilor persoanelor indreptatite si stabilirea masurilor reparatorii de restituire in natura a imobilelor sau prin echivalent, in urmatoarea componenta:
  PRESEDINTE: TRAIAN BASESCU- Primarul General al Municipiului Bucuresti

  MEMBRII: BOGDAN SOSOACA- Director General- Directia Generala de Investitii si Achizitii Publice
  ADRIAN BOLD- Arhitect Sef al Municipiului Bucuresti
  ANA SANDU- Consilier Juridic- Directia Generala Juridic- Contencios si Legislatie
  CECILIA MANOLESCU- Consilier Juridic- Directia Generala Juridic- Contencios si Legislatie
  ELENA NASTASE- Inspector de specialitate- Directia Generala de Administrare a Fondului Imobiliar
  – Notar
  SECRETAR: DIANA MITROI- Inspector de specialitate- Directia Generala Juridic- Contencios si Legislatie
  Art.2. Comisia se va completa cu cate un reprezentant al societatilor comerciale care administreaza imobilele, care au obligatia sa prezinte date privind situatia juridica si locativa a acestora.
  Art.3. Directia de Administratie Publica, Directia Generala Juridic- Contencios si Legislatie, Directia Generala de Investitii si Achizitii Publice, Directia Generala de Administrare a Fondului Imobiliar vor aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.

  PRIMAR GENERAL,
  TRAIAN BASESCU
  BUCURESTI,
  NR. 630/ 19.02.2001

  ________________________________________
  DISPOZITIE 1099 din 05/06/2001
  ________________________________________
  DISPOZITIE 1099 din 05/06/2001
  SE CONSTITUIE COLECTIVUL OPERATIV PENTRU ANALIZAREA NOTIFICARILOR PERSOANELOR INDREPTATITE SI STABILIREA MASURILOR REPARATORII DE RESTITUIRE IN NATURA A IMOBILELOR SAU PRIN ECHIVALENT
  EMITENT : Primar General

  PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
  DISPOZITIE

  Avand in vedere Nota nr. 7483/28.05.2001 a Directiei generale juridic contencios si legislatie;
  Vazand prevederile Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989;
  In temeiul art.68 (1) lit.”v” si art.71 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

  PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
  DISPUNE:

  Art.1. Se constituie colectivul operativ pentru analizarea notificarilor persoanelor indreptatite si stabilirea masurilor reparatorii de restituire in natura a imobilelor sau prin echivalent, in urmatoarea componenta:
  BOGDAN SOSOACA- Director General- Directia Generala de Investitii si Achizitii Publice
  ANA SANDU- Director- Directia Juridic- Legislatie
  CECILIA MANOLESCU- Sef Birou- Directia Contencios
  VASILE CHIRILA- Director- Directia de Administratie Publica
  ANDREI VLADESCU- Inspector de specialitate- Directia Patrimoniu Evidenta Proprietatii- Cadastru
  DIANA MITROI- Sef Serviciu- Directia Juridic- Legislatie
  Art.2. Dispozitia nr.630/2001 isi inceteaza aplicabilitatea.
  Art.3. Directia de administratie publica, Directia generala juridic-contencios, legislatie, Directia Generala de Achizitii Publice, Directia Patrimoniu Evidenta Proprietatii- Cadastru vor aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.

  PRIMAR GENERAL,
  TRAIAN BASESCU
  Avizeaza pentru legalitate
  Secretarul General al
  Municipiului Bucuresti
  Drd. ANTON PETRISOR PARLAGI

  BUCURESTI,
  NR. 1099/ 05.06.2001

  ________________________________________
  DISPOZITIE 1434 din 07/08/2001
  ________________________________________
  DISPOZITIE 1434 din 07/08/2001
  SE CONSTITUIE COMISIA PENTRU ANALIZAREA NOTIFICARILOR PERSOANELOR INDREPTATITE SI STABILIREA MASURILOR REPARATORII DE RESTITUIREA IN NATURA SAU PRIN ECHIVALENT
  EMITENT : Primar General

  PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
  DISPOZITIE

  Avand in vedere Nota nr. 17141/06.08.2001 a Directiei generale juridice, contencios, legislatie;
  Vazand prevederile Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989;
  In temeiul art. 68 (1) lit. v si art.71(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

  PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
  DISPUNE:

  Art.1. Se constituie comisia pentru analizarea notificarilor persoanelor indreptatite si stabilirea masurilor reparatorii de restituirea in natura sau prin echivalent, in urmatoarea componenta:
  BODGAN SOSOACA- Director general- Directia generala de investitii si achizitii publice
  LUMINITA MIHUTU- Director general- Administratia Fondului Imobiliar
  ANA SANDU- Director- Directia juridica, legislatie
  CECILIA MANOLESCU- Sef Birou- Directia Contencios
  VASILE CHIRILA- Director- Directia de administratie publica
  ANDREI VLADESCU- Inspector de specialitate- Directia patrimoniu, evidenta proprietatii, cadastru
  DIANA MITROI- consilier juridic- Directia juridica, legislatie
  Art.2. Membrii comisiei vor analiza dosarele si vor reformula propuneri in termen de 2 zile lucratoare de la primirea dosarului.
  Art.3. Dispozitia nr.1099/05.06.2001 isi inceteaza aplicabilitatea.
  Art.4. Directia de administratie publica, Directia generala juridica, contencios, legislatie, Directia generala de investitii si achizitii publice si Directia patrimoniu, evidenta proprietatii, cadastru vor aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.
  Dispozitia se va comunica si Administratiei Fondului Imobiliar

  PRIMAR GENERAL,
  TRAIAN BASESCU
  Avizeaza pentru legalitate
  Secretarul General al
  Municipiului Bucuresti
  Drd. ANTON PETRISOR PARLAGI

  BUCURESTI
  NR. 1434/ 07.08.2001

  ________________________________________
  DISPOZITIE 706 din 19/06/2002
  ________________________________________
  DISPOZITIE 706 din 19/06/2002
  MODIFICA COMPONENTA COLECTIVULUI OPERATIV PENTRU ANALIZAREA NOTIFICARILOR PERSOANELOR INDREPTATITE SI STABILIREA MASURILOR REPARATORII DE RESTITUIRE IN NATURA A IMOBILELOR
  EMITENT : Primar General

  PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

  PRIMARUL GENERAL
  DISPOZITIA:
  Nr. 706 din 19.06.2002

  Avand in vedere cererea cererea nr. 1765/6/07.06.2002 a domnului Andrei Vladescu prin care solicita retragerea din colectivul operativ pentru analizarea notificarilor persoanelor indreptatite si stabilirea masurilor reparatorii de restituire in natura a imobilelor sau prin echivalent in baza Legii nr. 10/2001;
  Vazand Nota Directiei juridic- legislatie prin care se propune modificarea dispozitiei nr. 1434/07.08.2001;
  Luand in considerare prevederile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989;
  In temeiul art.68 (1), lit.”v” si art.71(1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001;

  PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
  DISPUNE:

  Art.1. Modifica componenta colectivului operativ pentru analizarea notificarilor persoanelor indreptatite si stabilirea masurilor reparatorii de restituire in natura a imobilelor sau prin echivalent in baza Legii nr. 10/2001, din care vor face parte:
  BOGDAN SOSOACA- Director general- Directia Generala de Investitii si Achizitii Publice;
  ANA SANDU- Director- Directia Juridic- Legislatie;
  LUMINITA MIHUTU- Director General Administratia Fondului Imobiliar;
  CECILIA MANOLESCU- Sef Birou- Directia Contencios;
  VASILE CHIRILA- Director- Directia Administratie Publica;
  MIHAELA LINCA- Sef Serviciu- Directia Patrimoniu Evidenta Proprietati Cadastru;
  DIANA MITROI- Sef Serviciu- Directia Juridic- Legislatie;
  Art.2. Directia administratie publica, Directia generala juridic- contencios si legislatie, Directia generala de investitii si achizitii publice, Directia patrimoniu evidenta proprietati cadastru, Administratia fondului imobiliar vor aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.

  PRIMAR GENERAL,
  TRAIAN BASESCU Avizeaza pentru legalitate
  Secretarul General
  al Municipiului Bucuresti
  Drd. ANTON PETRISOR PARLAGI

  ________________________________________
  DISPOZITIE 199 din 23/03/2004
  ________________________________________
  DISPOZITIE 199 din 23/03/2004
  SE CONSTITUIE COMISIA INTERNA PENTRU ANALIZAREA NOTIFICARILOR, FORMULATE IN TEMEIUL LEGII NR.10/2001 CE AU CA OBIECT RESTITUIREA IN NATURA A IMOBILELOR
  EMITENT : Primar General

  PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
  DISPOZITIE

  Avand in vedere Nota nr. 7857/22.03.2004 a Directiei juridic, contencios si legislatie prin care se propune infiintarea comisiei de evaluare interna pentru analizarea notificarilor ce au ca obiect restituirea in natura a imobilelor, formulate in temeiul Legii nr.10/2001;
  Luand in considerare prevederile Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989;
  In baza prevederilor cap.III alin 1.1 lit a din Hotararea Guvernului nr. 498/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a Legii nr.10/2001;
  In temeiul art. 66, 68(1) lit.“v” si art.71(1) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala;

  PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
  DISPUNE:

  Art.1: Se constituie comisia interna pentru analizarea notificarilor, formulate in temeiul Legii nr.10/2001 ce au ca obiect restituirea in natura a imobilelor, in urmatoarea componenta:
  BOGDAN SOSOACA – Director executiv – Directia de Investitii si Achizitii publice-membru
  ANA SANDU – Director executiv adjunct-Directia juridic, contencios si legislatie-membru
  LUMINITA MIHUTU – Director general-Administratia fondului imobiliar-membru
  DIANA MITROI – Sef serviciu-Directia juridic, contencios si legislatie-membru
  ANDREI CRECI – Sef serviciu-Directia juridic, contencios si legislatie-membru
  CECILIA MANOLESCU-Sef serviciu- Directia juridic, contencios si legislatie –membru
  MIHAELA LINCA-inspector de specialitate-Directia patrimoniu,evidenta proprietati, cadastru-membru
  Art.2: Membrii comisiei au obligatia de a verifica, analiza si de a se pronunta cu privire la solutionarea notificarilor formulate in domeniul Legii nr.10/2001, ce au ca obiect restituirea in natura a imobilelor.
  Fisele posturilor persoanelor nominalizate la art. 1 se completeaza in mod corespunzator.
  Art.3: Dispozitia nr. 706/2002 precum si alte prevederi contrare isi inceteaza aplicabilitatea.
  Art.4: Directia Administratie Publica, Directia Resurse Umane Directia Juridic Contencios si Legislatie, Directia de Investitii si Achizitii Publice, Directia Patrimoniu Evidenta Proprietati Cadastru, Administratia Fondului Imobiliar precum si persoanele nominalizate la art. 1, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.

  PRIMAR GENERAL
  TRAIAN BASESCU
  Secretar General
  al Municipiului Bucuresti,
  Dumitru Stanescu

  Nr. 199/23.03.2004

  ________________________________________
  DISPOZITIE 1082 din 13/05/2005
  ________________________________________
  DISPOZITIE 1082 din 13/05/2005
  SE REORGANIZEAZA COMISIA INTERNA PENTRU ANALIZA NOTIFICARILOR FORMULATE IN TEMEIUL LEGII NR. 10/ 2001
  DISPOZITIA 199/2004 ISI INCETEAZA APLICABILITATEA
  EMITENT : Primar General

  PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
  DISPOZITIE
  Nr. 1082 din 13.05.2005

  Avand in vedere Nota nr. 264/2005 a Directiei Juridic, Contencios si Legislatie prin care se propune reorganizarea Comisiei interne pentru analiza notificarilor formulate in temeiul Legii nr. 10/2001;
  Luand in considerare prevederile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989;
  In baza Cap. III alin. 1.1 lit. a din Hotararea Guvernului nr. 498/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare unitara a Legii nr. 10/2001;
  In temeiul art. 66, 68(1) lit. „v” si art. 71(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare;
  PRIMARUL GENERAL
  DISPUNE :
  Art. 1 – Se reorganizeaza Comisia interna pentru analiza notificarilor formulate in temeiul Legii nr. 10/2001 in urmatoarea componenta:

  Presedinte
  Vivicepresedinte
  Memembrii:
  – domnul Ludovic Orban
  – domnul Dumitru Stanescu
  – domnul Bogdan Sosoaca
  – doamna Luminita Mihutu
  – doamna Ana Sandu
  – doamna Cecilia Manolescu
  – domnisoara Diana Mitroi
  – domnul Andrei Creci
  – doamna Mihaela Linca – Viceprimar General al Municipiului Bucuresti;
  – Secretar General al Municipiului Bucuresti;
  – Director Executiv al Directiei de Investitii;
  – Director General A.F.I.;
  – Director Executiv Adj. al D.J.C.L.;
  – Sef serviciu in cadrul D.J.C.L.;
  – Sef serviciu in cadrul D.J.C.L.;
  – Sef serviciu in cadrul D.J.C.L.;
  – Inspector in cadrul Directiei Evidenta Imobiliara si Cadastrala

  Art. 2 – Membrii Comisiei au obligatia de a verifica, analiza si de a se pronunta cu privire la solutionarea notificarilor formulate in temeiul Legii nr. 10/2001.
  Fisele posturilor persoanelor nominalizate la art. 1, precum si D.P.G. nr. 575/2004 se completeaza in mod corespunzator.
  Art. 3 – Dispozitia nr. 199/2004 precum si alte prevederi contrare isi inceteaza aplicabilitatea.
  Art. 4 – Directia Administratie Publica, Directia Resurse Umane, Directia Juridic, Contencios si Legislatie, Directia de Investitii, Directia dr Achizitii Concesionari si Contracte, Directia Evidenta Imobiliara si Cadastrala, Administratia Fondului Imobiliar precum si persoanele nominalizate la art. 1 vor duce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii

  PPRIMAR GENERAL
  ADRIEAN VIDEANU Secretar General al
  Municipiului Bucuresti
  DUMITRU STANESCU

  DUMITRU STANESCU SI TRAIAN BASESCU au FOST AGENTI AI SECURITATII!!!
  DISPOZITIE nr. 954 din 6/07/2007
  joi, 29 ianuarie 2009
  Mircea Raicu, viceprimar Bucuresti
  Mircea Raicu este viceprimar Bucuresti, potrivit Cotidianul. Prin urmare sotia sa isi va demisia din functia de director al Directiei Operatiuni din Primaria Municipiului Bucuresti.

  Noul viceprimar al Capitalei este Mircea Raicu
  28 Ian 2009

  Consilierii generali l-au ales miercuri pe Mircea Raicu, membru PDL, viceprimar al Capitalei.

  Mircea Raicu l-a avut contracandidat pe Dan Meran, de la PNL, dar a câştigat în faţa acestuia cu 39 de voturi la 11. Două voturi au fost anulate. Raicu a candidat după ce, în urmă cu câteva săptămâni, Răzvan Murgeanu şi-a dat demisia din funcţia de viceprimar la Primăria Capitalei şi a plecat secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei. Celălalt viceprimar este Robert Ionescu (PNG).

  Mircea Raicu a fost director la REBU până anul trecut, în primăvară, apoi consilier PDL. El a declarat că va continua proiectele de infrastructură ale fostului primar Adriean Videanu, printre care şi pasajul Basarab, întrucât ele se află în subordinea lui.

  De asemenea, noul viceprimar a precizat că în două săptămâni îşi va rezolva problema de conflict de interese în care se află din cauza faptului că soţia sa, Ioana Raicu, este momentan director al Direcţiei de Operaţiuni din cadrul Primăriei Capitalei şi a spus că aceasta îşi va da demisia.(A.E.)
  Ioana Raicu
  ________________________________________
  Ioana Raicu
  Romanian
  Birth date: Dec 19th, 1992
  Birth place: Pitesti
  Mother agency: MRA Models Agency – Bucharest
  New York: Major
  Milan: Major
  Height: 1,77m
  Bust: 89
  Waist: 60
  Hips: 89
  Shoes: 38
  Hair: Light Brown
  Eyes: Green

  ________________________________________
  Last edited by Letitia : 07-06-2008 at 10:45 AM.

  30 de ani de modeling în România
  succesul ei şi campaniile pentru Miu Miu, Gaultier, Chanel Accesories, Prada, Celine, Donna Karan, Moschino, Balenciaga, Nina Ricci şi Oscar de la Renta pe care le-a făcut, drumul modelelor made in Romania şi-a schimbat cursul.

  Ioana Raicu a debutat în meserie în urmă cu un an, la vârsta la care îşi făcea primul buletin de identitate, şi se poate lăuda deja cu prezentări în multe ţări, cu cataloage şi campanii, dintre care cea mai importantă a fost cea pentru lenjeria Triumph (Asia). După ce a fost descoperită la caravana organizată de Bravo Girl în 2007, a plecat la Milano să se pregătească.
  „Nu aveam nici book atunci, eram o fată din Piteşti, nici nu mersesem cu metroul. Dar m-am gândit că mă descurc eu”.
  A locuit într-un fashion flat împreună cu alte fete din toată lumea şi a învăţat pe rând ce înseamnă un card, un composit, zece castinguri pe zi, call-back-ul şi option-ul.
  Publicitate
  Acum are 15 ani şi a pozat pentru Elle, Beau Monde, Unica, The One, Cosmopolitan. Într-un an de modeling, a văzut şi partea frumoasă, dar şi pe cea mai puţin plăcută a meseriei ei: fete care mănâncă un pumn de salată pe zi sau care mănâncă de toate şi aleargă la baie imediat după masă, fete care iau droguri sau care sunt impresionate de perspectiva unei vieţi uşoare oferite de diverşi domni.

  Jurnalistul de modă Ovidiu Buta, care a asistat şi uneori a fost chiar implicat în schimbările din industrie pe parcursul ultimilor 10 ani, observă că viteza a început să afecteze totul, inclusiv carierele modelelor.

  Eugenia Enciu a continuat să lucreze ca manechin până la sfârşitul anilor ‘90, când, la 38 de ani, a făcut o ultimă şedinţă foto de lenjerie cu Cosmin Bumbuţ, care este şi autorul fotografiilor de acum. A fost totodată primul lui pictorial de modă.

  În aceeaşi perioadă s-a lansat Laura Belecciu, care nu mai face podium astăzi, ci doar reclame şi editoriale pentru reviste.

  Pentru Ioana Raicu, un singur an a fost suficient să pozeze pentru toate revistele serioase din ţară, dar şi să îi depăşească graniţele şi să simtă mirosul succesului de afară.

  Cele trei eroine ale pictorialului nostru s-au întâlnit pentru prima dată cu o zi înaintea şedinţei foto. Am stat toate la cafea pe o terasă, discutând cadrele, şi am văzut cum se raportează una la cealaltă, cu respect şi uneori timiditate din partea celor mai tinere. În timpul shooting-ului, însă, reţinerile au dispărut şi toate s-au transformat în ceea ce erau de fapt: nişte profesioniste la muncă. Au râs, au sărit şi au pozat împreună, depăşind orice impediment le-ar fi adus vârsta sau vechimea în branşă. Şi odată cu primul click pe butonul aparatului foto, au devenit – pur şi simplu – Eugenia, Laura şi Ioana.

  TRIVIA:
  În anii ‘80, salariul din cartea de muncă al unui manechin era de maxim 1.750 lei.
  În anii ’90, Linda Evangelista declara că nu s-ar da jos din pat pentru mai puţin de 10.000 de dolari pe zi.
  Un model de succes primeşte astăzi, în România, până la 5.000 de euro pentru o reclamă.

  DICŢIONAR:
  Book – portofoliul unui model, cel care rezumă întreaga experienţă a acestuia
  Composit – cardul cu fotografia principală şi măsurile modelului, lăsat de obicei clienţilor
  Call-back – cea de-a doua vizionare a manechinelor înaintea unui job
  Option – situaţia în care un client alege dintre două modele aflate la egalitate după un casting
  Fashion flat – apartament în care locuiesc temporar mai multe …
  Vasile Blaga şi Adriean Videanu îl susţin în continuare pe Horaţiu Ţica, ce pare a avea cele mai mari şanse, potrivit unor surse din conducerea partidului. Liviu Negoiţă l-ar vrea pe Victor Tărtăcuţă, actual viceprimar al sectorului 3. Lupta s-ar putea înteţi în condiţiile în care la orizont se arată un nou pretendent, în persoana lui Mircea Raicu, fost director al REBU SA, perdant al alegerilor parlamentare din noiembrie.

  Dacă cele două tabere nu reuşesc să ajungă la un numitor comun, soluţia ar putea veni de la Cluj, de unde premierul Emil Boc ar impune pe cineva. Decizia nu este una uşoară, postul de prefect având o miză foarte mare în condiţiile în care preşedintele Bă¬sescu a cerut conducerii PDL să no¬minalizeze un om care să-l ţină în şah pe edilul Bucureştiului, posibil contracandidat la prezidenţialele din această toamnă.

  Favoritul, Horaţiu Ţica, pare să aibă intrare la uşi mai importante din partid şi chiar la Palatul Cotroceni. Ţica este finul lui Mihai Stănişoară, mi¬nistrul Apărării, fost consilier prezidenţial şi apropiat al şefului statului.

  În plus, soţia sa, Maria, este fosta şefă de cabinet a lui Adriean Videanu pe vremea când acesta era primarul Capitalei. Şi ministrul Dezvoltării Regionale, Vasile Blaga, îl susţine pe Horaţiu Ţica pentru postul de prefect. De cealaltă parte, Liviu Negoiţă ar fi făcut un pas înapoi în cursa pentru obţinerea prefecturii. În primă fază, el revendicase funcţia pentru organizaţia sectorului 3 în virtutea rezultatelor foarte bune din alegerile parlamentare. Negoiţă ar fi dorit postul pentru Victor Tărtăcuţă, viceprimarul sectorului pe care-l conduce şi mâna sa dreaptă. În acelaşi timp, Negoiţă ar fi avut-o în vedere şi pe Roxana Cosma, fostă preşedintă a Consiliului General al Municipiului Bucureşti în mandatul trecut. „Deo¬camdată nu avem un nume care s-a detaşat concret de celelalte“, a declarat pentru Cotidianul Liviu Negoiţă, adăugând că chestiunea Prefecturii Capitalei va fi decisă în cadrul unei şedinţe a filialei sale, programată pentru săptămâna viitoare.7 FEBRUARIE MAI NOU APARUT CANDIDATUL IORDACHE ADRIAN ESTE PREFERATUL LUI BASESCU TRAIAN PENTRU DEMNITATEA DE PREFECT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI!!! Incalcare de proprietate marca BasescuNr. 3961 de joi, 21 iunie 2007 ZIUA
  – Pe vremea cand era primar general al Capitalei, Traian Basescu a refuzat fara motiv sa acorde despagubiri unor mostenitori * Actualul presedinte a ignorat chiar si deciziile instantelor
  Traian Basescu respecta dreptul la proprietate doar atunci cand este vorba de interesele sale sau ale protejatilor sai. Cu toate ca a facut mare tapaj mediatic in legatura cu aplicarea Legii 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist, cat timp a fost primar general al Capitalei Basescu a rezolvat preferential notificarile si cererile de restituire. Oameni simpli au fost tratati cu dispret de actualul presedinte al Romaniei, dovada stand nenumaratele anchete ale ziarului ZIUA.
  Secondat de Adrian Iordache, directorul Directiei juridice din Primaria Capitalei si omul sau de incredere, primarul Basescu a facut tot ce a fost posibil pentru a impiedica obtinerea de despagubiri de catre fratii Eugen Gabriel Margarit si Dan Mihail Margarit. Parintii celor doi au avut mai multe apartamente in doua imobile din Capitala, care le-au fost confiscate prin celebrul decret comunist 92/1950. Odata cu aparitia legii care le dadea dreptul sa primeasca despagubiri, cei doi frati au notificat Primaria Generala despre faptul ca doresc sa le fie acordate daune. Dupa indelungate lupte cu Basescu si cu stufoasa birocratie pe care acesta a plantat-o in Primaria Municipiului Bucuresti, fratii Margarit s-au adresat instantelor. Intre timp, primul dintre mostenitori, Eugen Gabriel Margarit, moare de inima rea, in februarie 2003. Ramas singur sa duca lupta contra caracatitei din jurul lui Basescu, Dan Margarit castiga in instanta, dupa ani de zile, batalia cu Primaria Bucuresti. Totusi, Adriean Videanu, urmasul lui Basescu la sefia Capitalei, nici pana acum nu a pus in aplicare deciziile Justitiei.
  Probe indubitabile

  Cei doi frati sunt mostenitorii parintilor lor, Ion si Constanta Margarit. Acestia din urma au detinut doua imobile care au fost confiscate de comunisti si apoi demolate. In 1997, cei doi frati au inceput demersurile pentru obtinerea de despagubiri conform legilor in vigoare. Astfel, Eugen si Dan Mihail Margarit s-au adresat SC Foisor SA, societatea care administra imobilele din Sectorul 2, cerandu-i date despre situatia cladirilor care au apartinut parintilor lor. „Va facem cunoscut ca imobilul din Intr. Cenusaresei nr. 1, cu o constructie de 107, 00 mp. si teren de 279,80 mp. a fost demolat in anul 1978 in baza Decretului 454/10.11.1978, anexa 2, el fiind la data demolarii proprietate de stat in baza Decretului 92/50, pozitia 4934 din anexa, fosti proprietari Margarit Ion si Constanta, carora li s-au nationalizat un numar de 4 apartamente in Str. Intr. Cenusaresei nr. 1 si Mihai Bravu nr. 54. Mentionam ca imobilul din Str. Mihai Bravu nr. 52-54 (asa figureaza in decretul de expropriere) desi a fost nationalizat nu a fost in administrarea ICRAL „Foisor”, el fiind expropriat si demolat in baza Decr. 528/31.08.1964, acesta avand o suprafata construita de 235,42 mp. iar terenul era in suprafata de 369,50 mp.”, se precizeaza intr-un raspuns trimis de Foisor SA lui Dan Mihail Margarit. Documentul demonstreaza astfel, fara dubii, dreptul la despagubiri al celor doi frati. In ciuda acestor date clare cuprinse in adresa SC Foisor SA, precum si a multor altor documente, fratii Margarit nu au reusit sa-i convinga pe Basescu si pe oamenii din subordinea acestuia ca ar fi indreptatiti sa primeasca despagubiri.
  Basescu nu crede in acte
  Dupa ce ani de zile s-au luptat pentru a obtine datele si actele necesare in vederea acordarii despagubirilor, mostenitorii familiei Margarit au continuat sa fie supusi batjocurii. „Notificarea trimisa la Primaria Bucuresti a fost plasata de functionarii de acolo la Prefectura Bucuresti. De aici a fost retrimisa, inapoi, la primaria lui Basescu. Intre timp, fratele meu a decedat pe 16 februarie 2003 si am ramas sa duc singur lupta cu talharii din Primaria Capitalei, pentru ca altfel nu ii pot numi! In dosarul de notificare am depus certificatul, din 13 februarie 2001, prin care dovedeam calitatea de mostenitori, precum si toate actele care am considerat ca sunt necesare. Intre timp, am fost evacuat din apartament, impreuna cu fiul meu minor, George”, sustine Dan Mihail Margarit.
  Dupa ani de lupta cu birocratia din Primaria Capitalei dar si cu cea din alte institutii ale statului, la sfarsitul lunii mai 2004, primarul general Traian Basescu semneaza Dispozitia nr. 3050 din 31 mai 2004: „Primarul General al Municipiului Bucuresti respinge notificarea formulata de domnii Margarit Eugen Gabriel si Margarit Dan Mihail, privind acordarea de masuri reparatorii pentru imobilele situate in Bucuresti, Intrarea Cenusaresei, nr. 1, Sectorul 2, si Soseaua Mihai Bravu, nr. 52-54, Sectorul 2, ca nedovedita, deoarece nu au facut dovada dreptului de proprietate”. Dispozitia este semnata de unul dintre functionarii foarte controversati din Primaria Capitalei, Adrian Iordache, directorul executiv al Directiei Juridic, Contencios si Legislatie, promovat si sprijinit in functie de Traian Basescu. Alaturi de acesta, contrasemneaza alti doi oameni de incredere ai fostului primar, ajuns intre timp presedinte. Este vorba despre Dumitru Stanescu, fost secretar general al Municipiului Bucuresti, si Cristina Setran, adusa si ea de Basescu in primarie pe postul, foarte important si banos, de director executiv al Directiei Patrimoniu, Evidenta Proprietatii, Cadastru. Dispozitia este data in ciuda documentelor din dosarul destul de voluminos al fratilor Margarit care atestau dreptul acestora la despagubiri pentru proprietatile parintilor lor, confiscate si apoi demolate de comunisti.
  Justitia repara nedreptatile
  Prin Decizia civila nr. 22 A din 25 ianuarie 2006, data de judecatorii Elena Vlad si Ioana Aurora Herold-Petre, d

 2. Arata foarte frumos! Si masinile mai circula inca.
  Daca acelasi lucru se intampla in Sibiu, inchipuie-ti Strandul cu 1m de zapada. Inchipuie-ti strazile pentru care primaria nu a facut contract de dezapezire.
  Imi plac o parte din articolele tale dar imi displace sovinismul local.

 3. PARCHETUL DE PE LANGA INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE .

  Dosar 1033/P//2009 REZOLUTIA DIN 25.01.2010]

  DOMNA PROCUROR GENERAL,

  Subsemnatul, Ene Nicanor George,prin mandatar fiu Ene Dragos Marian-,domiciliat în Bucureşti Şos.Mihai Bravu nr. 2,bl.60 B, Sc.1,Et.8.ap.45,sector 2,persoane vatamate in drepturile si interesele noastre formal proteguite de dreptul intern si extern -tocmai de catre autoritatile care ar trebui sa le protejeze in mod efectiv,, ibn temeiul ART.6(1)[dreptul la un proces ehitabil], art.10(1)[libertatea de exprimare],art.14 (interzicerea discriminărilor), art.18(limitarea restrăngerii drepturilor) din Conventia Europeană a drepturilor omului,formulez şi depun prezenta

  PLANGERE

  impotriva REZOLUTIEI din 26.01.2010data de Procuror ANA DANA /2009 comunicata PE 02.02.2010-de PRIM PROCUROR SECTIE DE URMARIRE PENALA SI CRIMINALISTICA DIN CADRUL PARCHETULUI DE POE ;ANGA ICCJ-pe care o consider un act rezultat al TRAFICUL DE INFLUENTA al SEFULUI STATULUI TRAIAN BASESCU

  CU PRIVIRE LA APARENTA DE DREPT A REZOLUTIEI CRITICARE,LA CONSTATAREA INTERSAT ILEGALA A PROCURORULUI ANA DANA ;PRIN CARE ACEASTA INCEARCA SA MA CONVINGA (SA MA PROSTEASCA )
  ” ACESTEA POT FI VALORIFICATE PRIN INTERMEDIUL CAILOR DE ATAC EXPRES PREVAZUTE DE LEGE SI NU POT FACE OBIECTUL UNEI CAUZE PENALE “
  EU SUNT STAPAN PE ALEGEREA MIJLOACELOR PENTRU APARAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE LEGEA NU DOAR CA NU IMI INTERZICE ,CI SI IMI OPFERA O MULTITUDINE DE CAI LEGALE –LA CARE AM SI APELAT DEALTFEL.
  MODUL DEC LUCRU COMUNIST IN DISPRETUL LEGII ,SE PASTREAZADIN PACATE SI LA CEI CARE AU DEPRINS ACESTE PRACTICI INUM,ANE,PRIN CARE SE DESFIINTEAZA PUNEREA IN PRACTICA JUDICIARA A PRINCIPIULUI RESPECTARII DREPTURILOR FUNDANMENTALE ALE OMULUI
  INFRACTIUNILE CARE SE SAVARSESC IN TIMPUL SEDINTEI DE JUDECATA DE CATRE CEI CATRE TREBUIAU SA RESPECTE EI INSISI LEGEA AU FOST SESIZATE IMEDIAT,DAR MAFIA JUDICIARA FUNCTIONEAZA PERFECT INCA DIN ANUL MINISTERIATULUI STOICA VALERIU!
  A AUZIT OARE PROCORORUL DESPRE REGULA DE DREPT POTRIVIT CAREIA” PENALUL TINE IN LOC CIVILUL”!SAU SE FACE CA NU STIE ,PENTRU A PROMOVA IN BAZA PRINCIPIULUI MAFIOT “CINE ESTE SURD ,ORB SI TACE TRAIESTE O SUTA DE ANI IN PACE!!

  PROCURORUL DE CAZa pretins mincinos ca NU EXISTA INDICII PRIVIND EXISTENTA INFRACTIUNII DE IMPIEDICARE A PARTICIPARII LA PROCES,MERGANDU-SE PE IDEEA SALVATOARE POTRIVIT CAREIA FAPTA NU AR EXISTA!
  EU AM INCUNOSTIINTAT DIN TIMP SI AM DOVEDIT PERMANENT INCA DIN ANUL 2007 CA SE PLANUIESTE DE CATRE MAFIA JUDICIARA COORDONATA MAGISTRAL DSE CATRE CEAUSISTA LIDIA BARBULESCU SI CA SE PUNE EFECTIV IN PRACTICA IN MAJORITATEA DOSARELOR IN CARE EU SUNT PARTE ,CITAREA MEA IN ACELASI TIMP LA DOUA INSTANTE DIFERITE IN SCOPUL IMPOSIBILITATII DE PREZENTARE LA UNUL DINTRE CELE DOUA PROCESE LA CARE SAU FIXAT IN MOD PREMEDITAT ACELASI TERMEN DE JUDECATA. IN SCHIMBUL INCALCARII PERMANENTE A DREPTURILOR OMULUI,VICEPRESEDINTA I.C.C.J. LIDIA BARBULESCU A FOST RECOMPENSATA BA CU NUMIREA CA PRESEDINTA IN CSM BA CU PROPUNEREA DE A FI PRESEDINTA A I.C.C.J.
  IMIXTIUNEA DICTATOPRULUI BASESCU-favorizat de EVREIMEA DIN EPP(asa zidul PARTID AL POPULARILOR EUROPENI) care va fi desfiintat IN FU\INAL !
  De geaba am aratat ca procurilor sea tem sa ancheteze faptele savarsite de TRAIAN BASESCU-fata de care acesta nu a facut nici o referire.SCOATEREA DIN CONTEXTUL CELORARATATE DE MINE ,dovedesteca se cunosc foarte bine in vedere aplicarii amijloacelor, tacticilor si strategiilor POLITIEI POLITICE !
  PARCHETUL D EPE LANGA ICCJ SI DNA-ul favorizeaza CORUPTIA JUDICIARA prin neanchetarecolegilor magistrate-care savarsescin mod continuu fapte penale.
  SE PRETINDE IN PSEUDOMOTIVAREA PROCURORULUI ca “infractiunea de TRAFICUL DE INFLUENTA sesizata ca fiind comisa de magistrate,s-a avut in vedere ,ca doi in annsamblul actelor premergatoare efectuate din cauza,a rezultat ,ca FAPTA NU EXISTA!
  In realitate ,eu am aratat si dovedit ca TRAIAN BASESCU savarseste traficul de influenta fat de lidia barbulescu .iar acesta din functia avuta de vicepresedinte al ICCJ.si de membru permanent al C.S.M.-ului,isi trafica influenta fata de ceilalti colegi magistrati –in darea uneor solutii netemeinice si nelegale!.
  BATAIA DE JOC A PROCURORULUI si a celorlalti SEFI care savarsesc ABUZURI SI CRIME IMPOTRIVA UMANITATII,nu vor ramane NEPEDEPSITE
  Desi am aratat caca din cauza Neimpartirii juste a dreptatii de catre magistrate,mandatarul ene nicanoir george este foarte grav bolnav,pprocurorul sef adjunct swe fereste sa se refere la acest fapt evident doverdit cu acte medicale,referindu-se elliptic :mandantuln este in imposibilitate de a se prezenta in fat organelor judiciare.Aceasi maniera utilizat de sefii acestuia –aceasi incercare de inselare a increderii unui om bolnavdin cauza ABUZURILOR REGIMULUI COMUNIST SI NEOCOMUNIST SPRIJINIT DE POLITIA POLITICA .
  Controversata Lidia Barbulescu, votata presedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitiede R.M. HotNews.roJoi, 22 octombrie 2009,
  Lidia Barbulescu a fost aleasa, joi, cu majoritate de voturi, de Sectia de judecatori a CSM presedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, propunerea urmand sa fie trimisa presedintelui Traian Basescu, anunta NewsIn.

  Lidia Barbulescu, interimar la conducerea instantei supreme de la pensionarea lui Nicolae Popa, este prima femeie votata la sefia ICCJ.

  Sectia pentru judecatori a CSM a discutat, joi, candidaturile pentru presedintia instantei supreme, functie vacanta dupa pensionarea lui Nicolae Popa, magistratii care si-au depus dosarele pentru acest post fiind Lidia Barbulescu, Gabriela Barsan, Elena Carcei, Danut Cornoiu si Iulian Dragomir.

  Danut Cornoiu nu a mai intrat in cursa, pentru ca Sectia pentru judecatori a decis ca nu indeplineste conditiile, din cauza ca a fost sanctionat disciplinar.

  Potrivit legii, presedintele, vicepresedintele si presedintii de sectii ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie sunt numiti de catre presedintele Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, dintre judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie care au functionat la aceasta instanta cel putin 2 ani.

  Seful statului nu poate refuza numirea in functiile de conducere mentionate decat motivat, aducand la cunostinta Consiliului Superior al Magistraturii motivele refuzului.

  Numirea se face pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singura data.

  Lidia Barbulescu, de 54 de ani, este, din septembrie, presedinte interimar al Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), in locul lui Nicolae Popa.
  • „Propunerea CSM pentru viitorul presedinte al Inaltei Curti nu este de natura sa ne dea sperante ca exista cu adevarat o dorinta de reforma in ceea ce priveste aceasta instanta, aflata la varful puterii judiciare. Chiar unii contracandidati ai d-nei Barbulescu au evidentiat o parte din deficientele care se regasesc astazi in activitatea Inaltei Curti si care tin de activitatea de management a conducerii acestei instante, exercitate interimar de doamna Barbulescu. Traiectoria profesionala a doamnei Barbulescu, propulsata la Inalta Curte direct de la Tribunalul Olt de catre fostul ministru al Justitiei, Rodica Stanoiu, precum si pozitiile publice prin care incerca inchiderea unor discutii pe probleme reale ale sistemului judiciar nu sunt de natura sa o recomande pentru ocuparea acestei functii de maxima importanta in sistemul judiciar.” – Laura Stefan, coordonator programe anticoruptie SAR
  • „Trebuia sa fie o procedura de consultare larga a judecatorilor. Nici macar judecatorii de la Curtea Suprema nu si-au exprimat vointa in legatura cu vreunul dintre candidati. Si planurile de management ale candidatilor trebuiau aduse la cunostinta publica, pentru dezbateri. Este regretabil ca nu au fost mai multi judecatori care sa-si depuna candidatura pentru Inalta Curte” – judecatorul Cristi Danilet, presedinte SOJUST.
  Cine este Lidia Barbulescu

  Magistratul Lidia Barbulescu este recunoscuta pentru relatiile tensionate pe care le are cu presedintele Romaniei, Traian Basescu, si cu fostul ministru al Justitiei, Monica Macovei, dar si pentru prietenia stransa cu un alt sef al Justitiei din Romania, Rodica Stanoiu.

  Monica Macovei a cerut CSM, in 2007, cercetarea Lidiei Barbulescu pentru trafic de influenta, sub suspiciunea ca ar fi intervenit, in calitate de membru al Comisiei de legislatie a CSM, pentru a favoriza angajarea fiicei sale.

  Concret, ea ar fi cerut modificarea regulamentului la examenul de intrare la Institutul de Criminologie, cerind sa se scoata Dreptul civil. Fiica sa urma sa dea concurs la Institut. CSM a stabilit insa, cu 16 voturi contra si 2 pentru, ca nu este necesara o ancheta.

  Lidia Barbulescu a avut mai multe schimburi acide de replici cu presedintele Traian Basescu, care a acuzat CSM (institutie pe care magistratul o conducea, la acea vreme) de tentativa de blocare a activitatii ANI, dupa ce Lidia Barbulescu a afirmat ca declaratiile de avere sunt neconstitutionale.

  „Presedintele Traian Basescu constata cu regret ca, in ciuda lipsei de progrese consistente inregistrate de CSM in mandatul doamnei Barbulescu, in raport cu nevoile reale ale Romaniei, CSM este interesat mai degraba de modul in care sa blocheze activitatea ANI in controlul averilor magistratilor, decat sa puna in aplicare recomandarile Comisiei Europene”, acuza Administratia prezidentiala.

  Asociatia SoJust a acuzat-o pe Lidia Barbulescu, la inceputul anului trecut, ca a „si-a nesocotit rolul de garant al independentei justitiei, actionand, dimpotriva, ca un factor de presiune asupra independentei judecatorilor”.

  Lidia Barbulescu isi exprimase atunci satisfactia cu privire la decizia Curtii Constitutionale asupra deciziilor emise de CNSAS.

  „Interpretarea propusa public de presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit careia toate deciziile pronuntate in trecut de C.N.S.A.S. ar fi lovite de nulitate, este cu atat mai criticabila cu cat ea nu rezulta cu evidenta din decizia Curtii Constitutionale, in conditiile in care art. 147 alin. 4 din Constitutie dispune expres ca efectele deciziilor Curtii Constitutionale se produc numai pentru viitor”, preciza SoJust.

  Cotidianul scria, in 2008, ca „ucenica Rodicai Stanoiu a ajuns sefa magistratilor”, fiind promovata de fostul ministru Rodica Stanoiu de la Tribunalul Olt direct la Curtea Suprema.

  „Lidia Barbulescu este cunoscuta drept apropiata a fostului ministru PSD al Justitiei, Rodica Stanoiu, fapt pentru care, in 2001, a promovat de la Tribunalul Olt direct la Curtea Suprema, fara a mai trece si prin stadiul de judecator de Curte de Apel. Doi ani mai tirziu a ajuns vicepresedintele Curtii”, potrivit sursei citate.
  DUPA CE AM DECONSPIRAT CONSPIRATI BASESCU BARBULESCU SANDU,S-A DAT LA LOC COMANDA .
  Lidia Barbulescu spune ca nu va mai candida pentru sefia Instantei Supreme Vineri, 22 Ianuarie 2010, ora 20:57
  Judecatorul Lidia Barbulescu a declarat, vineri, ca nu si-a depus candidatura pentru functia de presedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie si ca nici nu intentioneaza sa o faca, vineri fiind ultima zi pentru acesta procedura.

  Numele avansate in randul magistratilor pentru ocuparea sefiei Inaltei Curti sunt, alaturi de cel al Lidiei Barbulescu, cele ale judecatorilor Anton Pandrea, Danut Cornoiu, Elena Carcei si Rodica Popa.

  Vineri este ultima zi pentru depunerea candidaturilor la functia de presedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) urmand sa anunte candidatii dupa expirarea termenului.

  Pentru conducerea instantei supreme pot candida judecatorii de la ICCJ, care au minimum doi ani vechime la aceasta instanta. Concursul pentru ocuparea functiei de presedinte al ICCJ a fost reluat dupa ce Lidia Barbulescu a fost votata de CSM pentru aceasta functie, dar presedintele Basescu a refuzat sa o numeasca.

  „Avand in vedere adresa nr. 3848/22.12.2009 a Administratiei Prezidentiale (…) incepand cu data de 22 decembrie 2009 se pot depune candidaturi pentru functia de presedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie”, se arata in anunt, potrivit caruia candidaturile se pot depune in termen de 30 de zile de la 22 decembrie 2009.

  Candidaturile se pot depune in acord cu prevederile articolului 53 din Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, se precizeaza in anunt. Potrivit articolului mentionat, „presedintele, vicepresedintele si presedintii de sectii ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie sunt numiti de catre presedintele Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, dintre judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie, care au functionat la aceasta instanta cel putin 2 ani. Presedintele Romaniei nu poate refuza numirea in functiile de conducere decat motivat, aducand la cunostinta Consiliului Superior al Magistraturii motivele refuzului”.

  Traian Basescu a declarat, in cadrul dezbaterii din 3 decembrie 2009 pentru alegerile prezidentiale, ca nu o va numi pe judecatoarea Lidia Barbulescu la sefia Inaltei Curti de Casatie si Justitie. „Raspunsul meu este nu. Nu o voi numi pe doamna Barbulescu la presedintia ICCJ”, a raspuns Traian Basescu.

  Magistratul Lidia Barbulescu a fost aleasa, pe 22 octombrie 2009, cu majoritate de voturi, de Sectia de judecatori a CSM presedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, propunerea fiind trimisa presedintelui Traian Basescu, seful statului semnand astfel de numiri.

  Sectia pentru judecatori a CSM a discutat, in toamna anului 2009, candidaturile pentru presedintia Instantei Supreme, functie vacanta dupa pensionarea lui Nicolae Popa, magistratii care si-au depus dosarele pentru acest post fiind Lidia Barbulescu, Gabriela Barsan, Elena Carcei, Danut Cornoiu si Iulian Dragomir. Lidia Barbulescu, de 54 de ani, este, din septembrie, presedinte interimar al Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), in locul lui Nicolae Popa.

  SE SPUNE CA EU AM REFUZAT SA DAU DECLARATIE.IN REALITATEA EU AM SPUS CA NU EU TREBUIE SA DAU.DECLARATIE,DECLARATIE TREBUIE SA DEA INFRACTORII INDIFERENT CE HRAM POARTA(CA SUNT MAGISTRATI ,PARLAMETARI ,ORI SEFI DE STATE).TOTI TREBUIE S AFIM EGALI IN FATA LEGII,FARA PRIVILEGII ,FARA DISCRIMINARI!PROCURORULM SEF ADJUNCT PRETINDE CA EU NU AM DOVEDIT SUSTINERILE SCRISE INH CONDITIILE IN CARE,CU ATAT MAI MULT CA TOATE ACTELE AU FOST SEMNATE SI DE MINE ,,SI CA TOATE CELE RECLAMATE SAU PETRECUT IN LOCURI PUBLICE ,NU MAI ERA NEVOIE DE ALTA DOVADA IN PLUSDATELE CONCRETE REFERITOARE LA ELEMENTELE CARE INTRAS IN CONTINUTUL CONSTITUTIV AL ACESTEI , ACESTOR INFRACTIUNI EXISTA ,SUNT LA DOSAR ,NUMAI CA NU SE VREA AFLAREA ADEVARULUI care nu este in favoarea Puterii Judecatoresti ,Institutiei Prezidentiale
  FOLOSELE le-am aratat din anul 2007 pamna in present:PROMOVARILE de catre LIDIA BARBULESCU A MAGISTRATILOR CARE EXECUTA ORDINE ILEGALE prin ABUZ IN SERVICIU prin INGRADIREA SAU DESFIINTAREA UNOR DREPTURI RECUNOSCUTE SI NOCROTITE SAU PROTEJATE DE LEGE ,
  Foloasele sunt evidente si ,din moment ce altii s efolosesc de bunurile mele
  MAFIA din ADMINISTRATIE (PRIMARIA MUNICIPIUL BUCURESTI),JUSTITIE (INSTANTELE JUDECATORESTI, C.S.M.,D.N.A., PARCHETE de pe langa INSTANTE)GRUPUL INFRACTIONAL CONSTITUIT DE TRAIAN BASESCU din perioada xcand era primar general nunafost destructurat de catre DNA –care au fost numiti politic in functiile detinute tocmai pentru ca afacerile sa meraga inainte!
  BUCUREŞTI, ( 5 nov 2009)Andreieş: Dosarul privind numirea Lidiei Bărbulescu la ICCJ, trimis Preşedinţiei săptămâna trecută
  Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Virgil Andreieş, a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, că documentaţia privind numirea Lidiei Bărbulescu în funcţia de preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a fost transmisă Administraţiei Prezidenţiale în cursul săptămânii trecute.
  Virgil Andreieş a precizat însă că documentaţia a fost transmisă Administraţiei Prezidenţiale, dar că nu cunoaşte dacă aceasta a şi ajuns la preşedinte.
  Preşedintele Traian Băsescu a declarat, joi, la Realitatea FM, că nu a primit de la CSM dosarul de desemnare a Lidiei Bărbulescu pentru şefia ICCJ, dar că, după ce îl va primi, va lua o decizie în interesul românilor.
  „Încă nu am primit dosarul Lidiei Bărbulescu de la CSM. Voi face gestul politic care este în favoarea românilor”, a declarat Traian Băsescu.
  El a mai spus că va rezolva această numire a preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în cadru instituţional, nu la radio.
  Preşedintele Băsescu declara, în septembrie, că unii magistraţi provoacă actuala situaţie din Justiţie pentru că „vor să candideze la CSM” şi că nu se vrea ca actualul şef al statului să semneze numirea viitorului preşedinte al ICCJ, acesta fiind motivul pentru care Lidiei Bărbulescu i s-a dat interimatul.
  CSM a desemnat-o, în 22 octombrie, cu majoritate de voturi, pe Lidia Bărbulescu pentru funcţia de preşedinte al ICCJ, numirea urmând să fie făcută de şeful statului. Lidia Bărbulescu declara că nu are niciun motiv să se îndoiască de faptul că preşedintele Traian Băsescu va semna decretul de numire a ei în funcţia de preşedinte al instanţei supreme.
  DE UNDE STIA BASESCU IN DATA DE 22 OCTOMBRIE 2009 CA VA CASTIGA ALEGERILE PREZIDENTAILE CAND CU CATEVA SAPTAMANI DE ZILE SPUNEA CA NU STIA DACA CANDIDEAZA!

  BUCUREŞTI, ( 1 oct 2009)
  Judecătorul Hermina Ana Iancu, preşedinte al BEC
  Judecătorul Hermina Ana Iancu, de la Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a fost desemnată, joi, ca preşedinte al Biroului Electoral Central (BEC).

  Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Lidia Bărbulescu, trage la sorţi judecătorii care vor face parte din BEC (Imagine: Andreea Alexandru/Mediafax Foto)
  Ca locţiitor al Herminei Iancu a fost desemnat judecătorul Maura Olaru, de la Secţia comercială a instanţei supreme.
  În urmă cu o zi, au fost desemnaţi, prin tragere la sorţi, pentru a face parte din BEC, Hermina Ana Iancu de la Secţia penală, Gheorghiţa Luţac, de la Secţia de contencios administrativ şi Fiscal, Georgeta Teodorescu şi Maria Olaru, de la Secţia comercială şi Dănuţ Cornoiu, de la Secţia Civilă.
  Până în 2 octombrie, componenţa BEC trebuie completată cu preşedintele şi vicepreşedintele Autorităţii Electorale Permanente şi cu câte un reprezentant al fiecărui partid parlamentar.
  Până la 1 noiembrie, BEC trebuie completat cu reprezentanţii formaţiunilor politice care nu sunt reprezentate în Parlament şi care au propus candidaţi pentru prezidenţiale.
  Unul dintre judecătorii desemnaţi, Maura Olaru, a mai făcut parte din Biroul Electoral Central pentru alegerile Parlamentului European, din 2007.
  Pe de altă parte, judecătorul Dănuţ Cornoiu a fost la un pas de exluderea din magistratură în urmă cu patru ani. La sfârşitul lunii noiembrie 2005, DNA a declanşat verificări sub aspectul comiterii vreunei infracţiuni prevăzute de Legea 78/2000 privind fapte de corupţie, legat de modul în care părinţii ministrului Justiţiei, Monica Macovei, au obţinut apartamentul în care locuiesc, într-un imobil din sectorul 2 al Capitalei.

  DECONSPIRATI INCA DIN TOAMNA LUI 2009,CUM O INTORC ACUM IDEOLOGII PDL ULUI= Urban Iulian===Implicatiile respingerii numirii la sefia ICCJ a Lidiei Barbulescu, de catre presedintele Basescu 05 IANUARIE 2010
  Presedintele Basescu a facut prima mutare pe tabla de sah de la varful Justitiei romane , respingand numirea judecatorului Lidia Barbulescu la conducerea ICCJ. Apele s-au involburat astfel la ICCJ iar presiunea pusa acum pe CSM este uriasa, existand absolut toate premisele ca aceasta problema sa ajunga acolo unde se doreste, respectiv la CCR. Judecatorii CCR vor fi chemati sa se pronunte asupra unui aspect extrem de delicat in contextul constitutional actual : de cate ori are dreptul Presedintia sa refuze numirea in functia de sef la ICCJ a unor persoane desemnate de CSM.
  Semnalul este foarte clar si vizeaza demararea neoficiala a procedurilor de reformare din temelii a CSM, acolo unde Presedintele nu si-a ascuns niciodata intentia de a deschide usile larg pentru societatea civila diminuand numarul si ponderea magistratilor.
  Involburarea de la CSM aduce in prim-plan necesitatea fie a desemnarii unei alte persoane, fie se va ajunge la un nou blocaj CSM-Presedintie daca CSM o va reconfirma pe Lidia Barbulescu si va forta astfel ajungerea dosarului la CCR acolo unde este de asteptat ca in lipsa unui text constitutional clar sa se stabileasca faptul ca Presedintele tarii are dreptul sa refuze NELIMITAT propunerile facute de CSM. Culegem iar roadele unor deficiente si lipsuri mari ale actualei Constitutii , care genereaza la acest moment extrem de multe conflicte care se impun a fi rezolvate de Comisia pentru Revizuirea Constitutiei care se va forma la nivelul Parlamentului.
  O intrebare interesanta se ridica la acest moment : oare judecatorii se vor alinia de aceasta data in spatele Lidiei Barbulescu sa o sprijine in conflictul cu Traian Basescu ? Sigur, sunt judecatori de la ICCJ asa cum este d-na Pivniceru care vor face acest lucru, insa informatiile mele din cadrul instantei supreme spun ca multi judecatori de acolo vor refuza sa faca acest pas, intrucat un nou conflict deschis cu Presedintia care s-ar solda cu acelasi esec cu care s-a terminat si greva magistratilor din 2009, poate sa fie decisiva in pierderea totala a puterii si influentei acestora.
  Nici asociatiile profesionale ale magistratilor, chiar daca ar dori sa sprijine acest conflict, cred ca vor avea probleme mari in mobilizarea magistratilor, acestia fiind inca sub influenta demonstrarii ineficientei miscarilor greviste, de pe urma carora nu au castigat mai nimic, ba chiar existand voci puternice care spun ca mai mult s-a pierdut per ansamblu.
  Fara sprijinul larg al magistratilor de la instante, d-na Barbulescu are sanse relativ mici sa obtina castig de cauza in lupta cu Presedintele Basescu. Ramane sa vedem cum va muta acum pe tabla de sah deschisa, CSM-ul si d-na Barbulescu.Oricum nori negri se aduna peste ICCJ .

  Presedintia a notificat Înalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) în legatura cu respingerea propunerii CSM de numire a Lidiei Barbulescu la conducerea ICCJ, procedura de depunere a candidaturilor fiind reluata cu începere din 22 decembrie 2009 anunta ziarul Gardianul. Potrivit unui comunicat postat pe site-ul instantei supreme, Administratia Prezidentiala a remis institutiei adresa numarul 3848 din 22 decembrie 2009, astfel de la acea data pot fi depuse în termen de 30 de zile candidaturile pentru functia de presedinte al ICCJ.
  „Având în vedere adresa nr. 3848/22.12.2009 a Administratiei Prezidentiale, în conditiile articolului 53 alin. 1 – 5 din Legea 303/2004 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, începând cu data de 22 decembrie 2009, se pot depune candidaturi pentru functia de presedinte al Înaltei Curti de Casatie si Justitie“, se arata într-un anunt privind reluarea procedurii de depunere de candidaturi pentru functia de presedinte al ICCJ, postat pe site-ul instantei supreme. Candidatii trebuie sa fi functionat la ICCJ cel putin doi ani.
  Potrivit Legii 303/2004, depunerea candidaturii implica manifestarea expresa de vointa a candidatului de a participa la procedura pentru ocuparea unei functii de conducere, depunerea de înscrisuri cum ar fi diplome, certificate si atestate pe care cadidatul le considera relevante în sustinerea cadidaturii, date privind activitatea didactica si de cercetare stiintifica, cu referiri la lucrarile elaborate si publicate, curriculum vitae, plan managerial privind conceptia asupra modului de exercitare a functiei pentru care se candideaza.
  Lidia Barbulescu a refuzat sa comenteze decizia sefului statului, mentionând ca va face declaratii dupa ce va vedea motivarea respingerii numirii sale la ICCJ.
  Desemnata de CSM
  Consiliul Superior al Magistraturii a desemnat-o, în 22 octombrie 2009, cu majoritate de voturi, pe Lidia Barbulescu pentru functia de presedinte al instantei supreme. Pentru aceeasi functie îsi mai depusesera candidaturile Gabriela Victoria Bîrsan, Elena Cîrcei, Danut Cornoiu si Ilie Iulian Dragomir, toti judecatori la instanta suprema.
  Lidia Barbulescu declara atunci ca nu are nici un motiv sa se îndoiasca de faptul ca presedintele Traian Basescu va semna decretul de numire a ei în functia de presedinte al instantei supreme.
  Presedintele Traian Basescu declara, în 5 noiembrie 2009, ca nu primise de la CSM dosarul de desemnare a Lidiei Barbulescu pentru sefia ICCJ, dar ca, dupa ce îl va primi, va lua o decizie în interesul românilor.
  În 3 decembrie însa, presedintele Traian Basescu declara, în timpul dezbaterii electorale pentru turul II al alegerilor prezidentiale, ca nu o va numi pe Lidia Barbulescu în functia de presedinte al instantei supreme.
  Traian Basescu a raspuns astfel punctual întrebarii moderatorului dezbaterii, care le-a cerut ambilor candidati sa spuna daca o vor numi sau nu pe Lidia Barbulescu în functia de presedinte al Înaltei Curti de Casatie si Justitie. Aceasta a fost singura referire a presedintelui în functie la problema numirii Lidiei Barbulescu, el continuându-si discursul pe tema relatiei presedintelui cu sistemul judiciar.
  „Nu ma intereseaza parerea oamenilor politici“
  Presedintele interimar al instantei supreme, Lidia Barbulescu, spunea, în replica la afirmatia lui Basescu, ca parerea oamenilor politici, oricare ar fi ei, nu o intereseaza. Ea declara ca are satisfactia propunerii de numire a colegilor sai care o cunosc, adaugând ca parerea oamenilor politici nu o intereseaza.
  Potrivit legii, „presedintele, vicepresedintele si presedintii de sectii ai Înaltei Curti de Casatie si Justitie sunt numiti de catre presedintele României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, dintre judecatorii Înaltei Curti de Casatie si Justitie care au functionat la aceasta instanta cel putin doi ani.“ Numirea în functia de presedinte al ICCJ se face pe o perioada de trei ani, cu posibilitatea reînvestirii o singura data.
  Lidia Barbulescu a fost presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii anul trecut, în continuare este membru al CSM si asigura interimatul la sefia ICCJ, în locul lui Nicolae Popa.
  Minciuna este o degradare a caracterului. Ea duce la toate infamiile. definiţie de Aug. Maquet Si in fond, ce este o minciuna? Adevarul mascat -Lord Byron
  Ceea mai obisnuita minciuna este aceea pe care ne-o spunem noua insine Friedrich Nietzshe

  Instantele de judecata au facut toate ilegalitatile pentru a scoate din cauza PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI,PENTRU A PROTEJA ,FAVORIZA PE INFRACTORII DE LA DIRECTIA JURIDICA CARE AU DOSIT ACTELE PRIVIND TERENUL MEU,ACTELE DE LA ADOPTIA CU EFECTE RESTRANSE ETC.,
  IN ROMANIA postdecembrista,CATA PUTERE AI,ATATA DREPTATE TI SE DA DE CATRE INSTANTELE POLITIZATE SI CORUPTE!!!!!!CAND IL VOI DECONSPIRA PE DEPLIN PE BASESCU TRAIAN,FATA DE ABUZURILE REALIZATE FATA DE MINE ,CA SA SCAPE,SEFUL ISI VA LUA MANA DE PE INFRACTORII P.D. ADRIAN IORDACHE,SI ANDREI CRECI CARE VOR RAMANE SUB PROTECTIA VICEPRIMARULUI P.D. RAICU SI VICEPRESEDINTE CA SI A .MAFIEI P.D-ULUI !!!
  Se încinge povestea cu terenurile furate…Mai că nu mă mai interesează povestea cu salariile profesorilor. Sunt convins că Băsescu o va promulga! 24 Octombrie 2008
  Iata celebra DISPOZITIE 3544 din 26/11/2004 Orice muritor de rand o purea gasi pe site cautand cu un motor de cautare. Din 07/2007 NU MAI POATE FI GASITA! Fostul primar PMB Adriean V NU SPUNE ADEVARUL – dispozitiile nu mai pot fi consultate de ‘cetateni’. –––––––– DISPOZITIE LEGEA 10 3544 din 26/11/2004 ––––––––––––––––––––––––––– DISPOZITIE LEGEA 10 3544 din 26/11/2004 SE RESTITUIE, IN NATURA, IN PROPRIETATEA DOMNULUI ROMALO EDUARD IOAN DAN TERENUL IN SUPRAFATA DE 82.229 M.P., SITUAT IN BUCURESTI, BDUL. LIVIU REBREANU NR.4, SECTOR 3 EMITENT : Primar General PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI D I S P O Z I T I E Nr. 3544 din 26.11.2004 Privind solutionarea dosarului intocmit in baza Notificarii inregistrate sub nr. 3354/2001 la Executorul judecatoresc privind imobilul situat in Bucuresti, bdul Liviu Rebreanu nr. 4, sector 3, trecut in proprietatea statului in baza Legii de Reforma Agrara nr. 187/1945, de la I.B.Grueff, solicitat in natura de domnul ROMALO EDUARD IOAN DAN, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, str. Brezoianu nr.29B,sc.B, apt.40 sector 1, posesor al BI seria BC/269982, CNP 1230717400155; Vazand actele dosarului anexate la notificare si referatul comisiei pentru aplicarea Legii nr. 10/2001 din care rezulta ca terenul in suprafata de 82.229 m.p este liber de constructii; Notificatorii au facut dovada calitatii de persoane indreptatite la restituire in baza certificatelor de mostenitor nr.1791/1982, nr.547/1998, 128/2002 si 129/2002, iar imobilul a fost proprietatea numitului I.B.Grueff in baza actului de vanzare-cumparare nr. 1556/1903 ; In conformitate cu art. 7, 9 alin 1 si art.23 alin 1 si 3 din Legea nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 si cu Normele Metodologice pentru aplicarea Legii nr. 10/2001 aprobate prin HG nr. 498/2003; In temeiul art. 68(2) si art.71 din Legea nr. 215/2001, Legea administratiei publice locale si al art. 20 alin 3 din Legea nr. 10/2001; PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI DISPUNE: Art. 1 – Se restituie, in natura, in proprietatea domnului ROMALO EDUARD IOAN DAN, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, str.Brezoianu nr.29B,sc.B, apt. 40, sector 1, posesor al BI seria BC/269982, CNP 1230717400155, terenul in suprafata de 82.229 m.p, situat in Bucuresti, Bdul. Liviu Rebreanu nr. 4, sector 3, care se identifica conform raportului de expertiza tehnica extrajudiciara, intocmita de expertul “ing.Onitiu Adrian”. Art. 2 – Predarea primirea bunului prevazut la art.1 se face pe baza de proces-verbal. Art. 3 – Prezenta dispozitie face dovada proprietatii asupra terenului si constituie titlu executoriu dupa indeplinirea formalitatilor de publicitate imobiliara. Indeplinirea formalitatilor de publicitate imobiliara cad in sarcina beneficiarului restituirii. Art. 4 – Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la comunicare la Sectia Civila a Tribunalului Bucuresti. Art. 5 – Dispozitia se comunica proprietarului, Primarului Sectorului 3, Directiei de Investitii, Directiei de Achizitii Concesionari si Contracte, Directiei Evidenta Imobiliara si Cadastrala si Administratiei Fondului Imobiliar, prin grija Directiei Juridic, Contencios si Legislatie. Copia dispozitiei se va comunica si Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti. PRIMAR GENERAL, TRAIAN BASESCU Secretar General al Municipiului Bucuresti DUMITRU STANESCU Aviz favorabil DIRECTIA JURIDIC, CONTENCIOS SI LEGISLATIE DIRECTOR EXECUTIV, ADRIAN IORDACHE DIRECTIA EVIDENTA IMOBILIARA SI CADASTRALA DIRECTOR EXECUTIV, CRISTINA SETRAN
  Iata si celebra DISPOZITIE LEGEA 10 422 din 12/07/2002 (consultabila pe site ul primariei PMB pana in 07/2007 !) PRISACA DORNEI ––––––––––––––––––––––––––– DISPOZITIE LEGEA 10 422 din 12/07/2002 SE RESTITUIE TERENUL SITUAT IN ZONA CODRII NEAMTULUI, SECTOR 3 EMITENT : Primar General PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIMARUL GENERAL DISPOZITIA: Nr. 422 din 12.07.2002 Avand in vedere notificarea inregistrata sub nr. 308/2001 la Executorul judecatoresc privind terenul in suprafata de 70.000,00 m.p. situat in Bucuresti, zona Codrii Neamtului, sector 3, cu vecinatatile mentionate in expertiza topografica avizata de Directia patrimoniu, evidenta proprietatii cadastru, trecut in proprietatea statului in baza Deciziei ministeriale nr. 957/22 martie 1949, solicitat in natura de domnii STANCIULESCU AURELIAN MIHAIL, domiciliat in Bucuresti, str. Buzoieni nr. 5, nl. M 72, sc. 1, et. 8, ap. 47, sector 5; STANCIULESCU NICULAE, domiciliat in Bucuresti, str. Delinesti nr. 6, bl. M 11, sc. 1, et. 1, ap. 8, sector 6 si BOTESCU MARIA MAGDALENA, domiciliata in Bucuresti, str. Delinesti nr. 6, bl. M 11, sc. 1, et. 1, ap. 8, sector 6; Vazand actele dosarului anexate la notificare si referatul comisiei pentru aplicarea Legii nr. 10/2001, din care rezulta ca se poate restitui suprafata de 44.403 m.p., teren liber, conform Notei de constatare si expertizei topografice; In conformitate cu art.20, 21 si 23 din Legea nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989 si cu Normele Metodologice pentru aplicarea Legii nr. 10/2001 aprobate prin HG nr. 614/2001; In temeiul art.68 (2) din Legea nr. 215/2001, Legea administratiei publice locale; PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI DISPUNE: Art.1. Se restituie, in natura, in proprietatea domnilor STANCIULESCU AURELIAN MIHAIL, STANCIULESCU NICULAE si BOTESCU MARIA MAGDALENA terenul in suprafata de 44.403 m.p., situat in Bucuresti, zona Codrii Neamtului, sector 3, cu urmatoarele vecinatati: la Nord- aleea de pe langa scoala generala nr. 196, str. Ion Agarbiceanu si str. Calistrat Hogas, la Est- blocul C 2 B din Aleea Codrii Neamului nr. 9 si Aleea Codrii Neamtului, la S- reconstituire pentru fostul teren proprietate Mihailescu Maria si Gheorghe in prezent parc, la V- un aliniament paralel cu str. Prisaca Dornei retras pe linia conductei de gaz (aerisiri) in parc, care se identifica conform schitelor cadastrale, a Notei de constatare si expertizei topografice, efectuate in dosar, ce fac parte integranta din prezenta dispozitie. Art.2. Predarea- primirea bunului prevazut la art.1 se va face pe baza de proces-verbal. Art.3. Prezenta dispozitie constituie titlul de proprietate conform art. 23 (4) din Legea nr. 10/2001. Art.4. Dispozitia se comunica proprietarilor, Primarului sectorului 3, Directiei generale de investitii si achizitii publice, Directiei patrimoniu, evidenta proprietatii- cadastru si Administratiei Fondului imobiliar, prin grija Directiei generale juridic- contencios si legislatie. Copia dispozitiei se va comunica si Directiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Municipiului Bucuresti. PRIMAR GENERAL, TRAIAN BASESCU Avizeaza pentru legalitate, Secretarul General al Municipiului Bucuresti Drd. ANTON PETRISOR PARLAGI AVIZ FAVORABIL, Directia generala juridica, contencios, legislatie DIRECTOR GENERAL, ADRIAN IORDACHE Directia patrimoniu, evidenta proprietati, cadastru DIRECTOR, CRISTINA SETRAN ––––––––– si urmarea : ––––––––––––––––––––––––––– DISPOZITIE LEGEA 10 3933 din 21/02/2005 RESPINGE CEREREA DE RESTITUIRE IN NATURA A TERENULUI SITUAT IN BUCURESTI, STR. CODRII NEAMTULUI F.N. (FOSTA COMUNA-DUDESTI CIOPLEA), SECT. 3, FORMULATA DE NOTIFICATORII STANCIULESCU AURELIAN MIHAIL, STANCIULESCU NICULAE SI BOTESCU MARIA MAGDALENA SE STABILESTE VALOAREA ECHIVALENTA A TERENULUI SITUAT IN BUCURESTI, STR. CODRII NEAMTULUI F.N. (FOSTA COMUNA DUDESTI-CIOPLEA), IMPOSIBIL DE RESTITUIT SI CUVENITA NOTIFICATORILOR STANCIULESCU AURELIAN MIHAIL, STANCIULESCU NICULAE SI BOTESCU MARIA MAGDALENA EMITENT : Primar General PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI DISPOZITIE Nr. 3933 din 21.02.2005 Privind solutionarea dosarului intocmit in baza Notificarii inregistrata sub nr. 308/2001 la Executorul judecatoresc, prin care domnul STANCIULESCU AURELIAN MIHAIL, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, strada Buzoieni nr. 5, bl. M 72, sc. 1, et. 8, ap. 47, sector 5, posesor al B.I. seria GT/069989, C.N.P. 1500403400291, domnul STANCIULESCU NICULAE, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, str. Delinesti nr. 6, bl. M 11, sc. 2, et. 5, ap. 67, sector 6, posesor al C.I. seria DP/075250, C.N.P. 1550512400272 si doamna BOTESCU MARIA MAGDALENA, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, str. Delinesti nr. 6, bl. M 11, sc. 2, et. 5, ap. 67, sector 6, posesoare a B.I. seria GN/809580, C.N.P. 2540203400387, solicita restituirea in natura a terenului situat in Bucuresti, str. Codrii Neamtului F.N. (fosta Comuna Dudesti-Cioplea), sector 3, trecut in proprietatea statului in baza Deciziei Ministeriale nr. 957/1949; Avand in vedere referatul Comisiei interne pentru analizarea notificarilor infiintata prin Dispozitia Primarului General nr. 706/2002 modificata prin Dispozitia Primarului General nr. 199/2004, prin care constata imposibilitatea restituirii in natura si se propun masuri reparatorii alternative in echivalent intrucat: – terenul a carui restituire in natura se solicita in suprafata de 70.000,00 m.p. a fost restituit partial (suprafata de 44.403,00 m.p. prin Dispozitia Primarului General nr. 422/12.07.2002) restul terenului in suprafata de 25.597,00 m.p. este in prezent afectat de elemente de sistematizare: blocuri, alei, strazi, punct trafo si punct termic; Vazand Raportul Intern de Evaluare estimativa si Fisa de calcul intocmita de Comisia de evaluare interna numita prin Dispozitia Primarului General nr. 351/2003; In conformitate cu dispozitiile art. 1 al. (2) si al. (3) si art. 24 din Legea nr. 10/2001; In temeiul art. 68 alin. (2), art. 71 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001; PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI DECIDE: Art.1 – Respinge cererea de restituire in natura a terenului in suprafata de 25.597,00 m.p., situat in Bucuresti, str. Codrii Neamtului F.N. (fosta Comuna Dudesti-Cioplea), sector 3, formulata de notificatorii STANCIULESCU AURELIAN MIHAIL, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, strada Buzoieni nr. 5, bl. M 72, sc. 1, et. 8, ap. 47, sector 5, posesor al B.I. seria GT/069989, C.N.P. 1500403400291, STANCIULESCU NICULAE, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, str. Delinesti nr. 6, bl. M 11, sc. 2, et. 5, ap. 67, sector 6, posesor al C.I. seria DP/075250, C.N.P. 1550512400272 si BOTESCU MARIA MAGDALENA, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, str. Delinesti nr. 6, bl. M 11, sc. 2, et. 5, ap. 67, sector 6, posesoare a B.I. seria GN/809580, C.N.P. nr. 2540203400387, pe motiv ca terenul este ocupat de elemente de sistematizare. Art.2 – Se stabileste ca valoare echivalenta a terenului in suprafata de 25.597,00 m.p. situat in Bucuresti, str. Codrii Neamtului F.N. (fosta Comuna Dudesti-Cioplea), sector 3, imposibil de restituit si cuvenita notificatorilor STANCIULESCU AURELIAN MIHAIL, STANCIULESCU NICULAE si BOTESCU MARIA MAGDALENA, suma de 53.464.000.000 lei echivalent a 1.641.460 USD, in limita careia se vor stabili masurile reparatorii. Art.3 – Pentru terenul care nu poate fi restituit in natura, in calitate de persoana indreptatita, puteti opta in limita sumei stabilita conform art. 2 pentru: – titluri de valoare nominala, folosite exclusiv in procesul de privatizare; – actiuni la societati comerciale tranzactionate pe piata de capital. Art.4 – In cazul in care, in termen de 60 de zile de la comunicarea prezentei dispozitii, ne comunicati in mod expres acceptul dumneavoastra cu privire la masurile reparatorii propuse de noi cu titlu de oferta, prezenta dispozitie intra in vigoare si cu privire la masura reparatorie acceptata de dumneavoastra, pe care o puteti fructifica in modurile stabilite de lege. Art.5 – In cazul in care oferta noastra nu este acceptata in mod expres in termen de 60 de zile de la comunicarea prezentei dispozitii, puteti ataca in justitie prezenta oferta in termen de 30 de zile de la comunicarea ei, in conformitate cu prevederile art. 24 alin. (7) din Legea nr. 10/2001 la Sectia Civila a Tribunalului Bucuresti. Art.6 – Dispozitia se comunica proprietarilor, Primarului Sectorului 3, Directiei de Investitii, Directiei de Achizitii Concesionari si Contracte, Directiei Evidenta Imobiliara si Cadastrala si Administratiei Fondului Imobiliar, prin grija Directiei Juridic, Contencios si Legislatie. p. PRIMAR GENERAL, GHEORGHE RAZVAN MURGEANU Secretar General al Municipiului Bucuresti DUMITRU STANESCU Aviz favorabil DIRECTIA JURIDIC, CONTENCIOS SI LEGISLATIE DIRECTOR EXECUTIV ADRIAN IORDACHE DIRECTIA EVIDENTA IMOBILIARA SI CADASTRALA DIRECTOR EXECUTIV, CRISTINA SETRAN In plus ultima riguroasa-corecta: ––––––––––––––––––––––––––– DISPOZITIE LEGEA 10 4958 din 27/12/2005 SE ACORDA MASURI REPARATORII PRIN ECHIVALENT PENTRU IMOBILUL SITUAT IN BUCURESTI, STR. DOAMNA GHICA NR. 52-54, SECTOR 2 EMITENT : Primar General PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI DISPOZITIE Nr. 4958 din 27.12.2005 Privind solutionarea dosarului intocmit in baza Notificarii inregistrata sub nr. 488/07.02.2002, la Executorul judecatoresc, prin care domnul STANCIULESCU MIHAIL AURELIAN, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, strada Buzoieni nr. 5, bloc M72, scara L, etaj 8, apartament 47, sectorul 5, posesor al B.I. seria G.T. nr. 069989, CNP 1500403400291, domnul STANCIULESCU NICULAE, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, strada Delinesti nr. 6, bloc M11, scara 2, etaj 5, apartament 67, sector 6, posesor al B.I. seria D.P. nr. 075250, CNP 1550512400272 si doamna BOTESCU MARIA MAGDALENA, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, strada Delinesti nr. 6, bloc M11, scara 2, etaj 5, apartament 67, sectorul 6, posesoare a B.I. seria G.N. nr. 809580, CNP 2540203400387, au solicitat restituirea in natura pentru imobilul situat in Bucuresti, strada Doamna Ghica nr. 52-54, sector 2, trecut in proprietatea statului in baza Decretului nr. 92/1950; Avand in vedere referatul Comisiei interne pentru analizarea notificarilor formulate in temeiul Legii nr. 10/2001 numita prin Dispozitia Primarului General nr. 1082/13.05.2005, prin care se constata imposibilitatea restituirii in natura si se propun masuri reparatorii prin echivalent intrucat: – terenul pentru care se solicita restituirea in natura, este in prezent afectat astfel: spatiu verde+parcaj afectat de retele edilitare subterane, trotuar pietonal, constructie bloc tip A(P,P+10); In conformitate cu dispozitiile art. 24(1), art. 24(31) din Legea nr. 10/2001 republicata, modificata si completata prin Legea nr. 247/2005; In temeiul art. 68 alin. 2, art. 71 din Legea Legea administratiei publice locale nr. 215/2001; PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI DECIDE: Art. 1 – Se respinge cererea privind restituirea in natura a imobilului din Bucuresti, strada Doamna Ghica nr. 52-54, sector 2, solicitat de domnul STANCIULESCU MIHAIL AURELIAN, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, strada Buzoieni nr. 5, bloc M72, scara L, etaj 8, apartament 47, sectorul 5, posesor al B.I. seria G.T. nr. 069989, CNP 1500403400291, domnul STANCIULESCU NICULAE, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, strada Delinesti nr. 6, bloc M11, scara 2, etaj 5, apartament 67, sector 6, posesor al B.I. seria D.P. nr. 075250, CNP 1550512400272 si doamna BOTESCU MARIA MAGDALENA, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, strada Delinesti nr. 6, bloc M11, scara 2, etaj 5, apartament 67, sectorul 6, posesoare a B.I. seria G.N. nr. 809580, CNP 2540203400387, intrucat imobilul este afectat de spatiu verde+parcaj de retele edilitare subterane, trotuar pietonal, constructie bloc iar constructia a fost demolata. Art. 2 – Se acorda masuri reparatorii prin echivalent pentru imobilul situat in Bucuresti, strada Doamna Ghica nr. 52-54, sector 2, compus din teren in suprafata de 1186,60 m.p. si constructie demolata, imposibil de restituit persoanei indreptatite domnul STANCIULESCU MIHAIL AURELIAN, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, strada Buzoieni nr. 5, bloc M72, scara L, etaj 8, apartament 47, sectorul 5, posesor al B.I. seria G.T. nr. 069989, CNP 1500403400291, domnul STANCIULESCU NICULAE, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, strada Delinesti nr. 6, bloc M11, scara 2, etaj 5, apartament 67, sector 6, posesor al B.I. seria D.P. nr. 075250, CNP 1550512400272 si doamna BOTESCU MARIA MAGDALENA, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, strada Delinesti nr. 6, bloc M11, scara 2, etaj 5, apartament 67, sectorul 6, posesoare a B.I. seria G.N. nr. 809580, CNP 2540203400387. Art. 3 – Dispozitia se comunica secretariatului Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor de pe langa Cancelaria Primului Ministru, notificatorilor, Primarului Sectorului 2, Directiei de Investitii, Directiei Achizitii Concesionari si Contracte, Directiei Evidenta Imobiliara si Cadastrala si Administratiei Fondului Imobiliar, prin grija Directiei Juridic, Contencios si Legislatie. PRIMAR GENERAL, ADRIEAN VIDEANU Secretar General al Municipiului Bucuresti DUMITRU STANESCU Viceprimar General al Municipiului Bucuresti LUDOVIC ORBAN Aviz favorabil DIRECTIA JURIDIC, CONTENCIOS SI LEGISLATIE DIRECTOR EXECUTIV ADRIAN IORDACHE DIRECTIA EVIDENTA IMOBILIARA SI CADASTRALA DIRECTOR EXECUTIV, CRISTINA SETRANAcestea sunt faimosele dispozitii (altele dect Rebreanu 4 si Ilioara, pt Maria Cocoru (pt care a ‘cedat la notariat’ D Romalo): circa 150 000 m2 DE PARC Cuza/Titan si alte spatii verzi. Cand nu veti mai vedea nimic frumos, placut ochiului, nicio urma de natura in Brancusi, Grigorescu, Rebreanu etc etc (ceea ce mai e inca in sect 3) SA STITI CUI II VETI MULTUMI, patrulaterului: TB, Razvan M, Adriean V. Liviu N. DISPOZITIE LEGEA 10 nr. 8707 din 2007-08-28 SE RESTITUIE, IN NATURA, IN PROPRIETATEA DOAMNEI COCORU MARIA, IMOBILUL-TEREN FORMAT DIN LOTUL 38, ANEXA IV- BDUL. NICOLAE GRIGORESCU F.N., SECTOR 3. Data emiterii: 2007-08-28 ––––––––––––––––––––––––––– DISPOZITIE LEGEA 10 nr. 8706 din 2007-08-28 SE RESTITUIE, IN NATURA, IN PROPRIETATEA DOAMNEI COCORU MARIA, IMOBILUL-TEREN FORMAT DIN LOTUL 82, ANEXA XIV- STRADA LIVIU REBREANU F.N., SECTOR 3. Data emiterii: 2007-08-28 ––––––––––––––––––––––––––– DISPOZITIE LEGEA 10 nr. 8705 din 2007-08-28 SE RESTITUIE, IN NATURA, IN PROPRIETATEA DOAMNEI COCORU MARIA, IMOBILUL-TEREN FORMAT DIN LOTUL 73, ANEXA XII-STRADA CONSTANTIN BRANCUSI F.N., SECTOR 3. Data emiterii: 2007-08-28 ––––––––––––––––––––––––––– DISPOZITIE LEGEA 10 nr. 8704 din 2007-08-28 SE RESTITUIE, IN NATURA, IMOBILUL-TEREN, STR. PICTOR GH. TATTARASCU F. N., SECTOR 3 Data emiterii: 2007-08-28 ––––––––––––––––––––––––––– DISPOZITIE LEGEA 10 nr. 8703 din 2007-08-28 SE RESTITUIE, IN NATURA, IMOBILUL-TEREN, STR. DRUMUL MURGULUI F.N., SECTOR 3 Data emiterii: 2007-08-28 ––––––––––––––––––––––––––– DISPOZITIE LEGEA 10 nr. 8702 din 2007-08-28 SE RESTITUIE, IN NATURA, IMOBILUL-TEREN, STR. LIVIU REBREANU F.N., SECTOR 3 Data emiterii: 2007-08-28Marţi, 05 Aprilie 2005 – 09:03 AM Aleg.RO: Bucuresti – Primar general ales cu scor de sector
  Rezultatele finale ale alegerilor partiale de duminica arata ca batalia pentru Bucuresti s-a transat din primul tur de scrutin. Castigator cu 53% din voturi este candidatul Aliantei D.A., Adriean Videanu, care a obtinut aproximativ atatea voturi cat numara populatia sectorului 1 al Capitalei. Biroul Electoral Municipal a transmis ieri, dupa pranz, rezultatele finale ale alegerilor partiale de duminica, in conditiile in care comisiile de votare nu au avut de numarat decat 439.575 de buletine de vot. Doar 24,83% din cei 1.763.040 de alegatori inscrisi pe listele electorale permanente s-au prezentat la vot, situatie catalogata de analisti drept un record al absenteismului in istoria Romaniei.

  NOUL PRIMAR. Numaratoarea a aratat ca Adriean Videanu, candidatul Aliantei PNL-PD, a castigat postul de primar general, cu 53,01% din sufragii, adica 231.147 de voturi valabil exprimate. Am putea spune ca Videanu a obtinut un numar de voturi egal cu populatia unui sector din cele sase ale Capitalei, populatia sectorului 1 numarand, spre exemplu, 238.217 bucuresteni. Candidatul PSD, Marian Vanghelie, s-a clasat al doilea, obtinand 29,55% din voturi, adica girul a 128.822 de bucuresteni. Cristian Popescu, cunoscut si ca Piedone, candidat din partea Partidului Blocul National Democrat, a intrunit 8,71% din sufragii (37.965 de voturi valabil exprimate), iar Anca Petrescu (PPRM) a obtinut 3,48% (15.187 de voturi valabil exprimate). Radu Opaina (PUR) a obtinut 1,92% (8.361 de voturi valabil exprimate), iar independentul Ralu Filip – 1,16% (5.065 de voturi valabil exprimate).

  Voturile nule inregistrate au fost in numar de 3.512, respectiv 0,8%. Conform procedurii, din momentul aparitiei rezultatelor finale, sunt asteptate contestatii timp de 24 de ore, dupa care BEM trimite procesul-verbal de incheiere a procesului electoral in Bucuresti catre Tribunalul Capitalei, pentru validarea scrutinului de duminica. Tribunalul trebuie sa emita apoi o hotarare privind validarea in functia de primar a candidatului care a obtinut cel mai mare numar de voturi, apoi acesta depune juramantul si preia functia.

  LIPSA DE LEGITIMITATE. Numarul mic de voturi pe care l-a obtinut Videanu ar putea ridica problema lipsei de legitimitate a mandatului sau. Analistul politic Cristian Parvulescu a declarat ieri ca rezultatul obtinut de Videanu raspunde criteriilor juridice de alegere, dar s-ar putea sa-i creeze probleme in relatia cu Consiliul General si cu primarii de sector. „Este posibil ca atunci cand vor exista situatii tensionate, ceilalti sa faca apel la legitimitatea mai mare, data de un vot mult mai consistent primit atunci din partea bucurestenilor”, a explicat Parvulescu. Cat priveste rezultatul lui Vanghelie, acesta ar putea sa aiba o influenta asupra vietii interne a partidului, stopand tendinta de „vanghelizare” a PSD, a mai spus Parvulescu.

  EXPLICATII. Parvulescu crede ca absenteismul a fost cauzat de faptul ca populatia se afla inca sub efectul alegerilor din decembrie 2004, dar si de inexistenta candidatilor de prima marime. O a treia explicatie tine, potrivit lui Parvulescu, de evenimentele ultimei saptamani: rapirea celor trei jurnalisti romani la Bagdad, moartea Papei Ioan Paul al II-lea, care au captivat atentia presei.

  REZULTATE IN TARA. La alegerile partiale organizate duminica in 19 localitati, noua primari au fost alesi, potrivit rezultatelor partiale, din primul tur de scrutin, inclusiv primarul general al Capitalei, a anuntat ieri, la Palatul Victoria, ministrul delegat pentru relatia cu Parlamentul, Bogdan Olteanu. Din cei noua, sase au candidat din partea Aliantei D.A., iar trei din partea PSD.

  In turul al doilea, care se va organiza duminica, 10 aprilie, in restul localitatilor se vor confrunta, potrivit rezultatelor partiale, sase reprezentanti ai Aliantei D.A., cinci din partea PSD, doi din partea PUR, unul din partea Partidului Popular Crestin Democrat (PPCD) si un independent.

  FELICITARI DE LA TRAIAN BASESCU

  Noul primar general al Capitalei, Adriean Videanu, a fost felicitat duminica noaptea, la scurta vreme dupa miezul noptii, chiar de presedintele Traian Basescu (foto).
  Seful statului, sustin surse din PD, i-ar fi spus lui Videanu ca regreta ca nu poate fi alaturi de el si de membrii Aliantei la sarbatorirea victoriei, insa atributiile de presedinte si Constitutia ii interzic sa mai participe la activitatile unor partide. Basescu ar fi afirmat insa ca nu poate sa nu se bucure de succesul inregistrat de Alianta din primul tur de scrutin. Cu atat mai mult, cu cat chiar Traian Basescu a fost cel care l-a determinat pe Videanu sa candideze pentru fotoliul lasat liber de el dupa ce a fost ales presedintele tarii. Videanu a fost felicitat si de premierul Tariceanu. Acesta nu a participat insa la sarbatorirea victoriei, care a avut loc intr-un cerc al democratilor la Restaurantul Golden Blitz, unde din partea PNL nu au fost prezenti liderii de la varf, ci doar primarii de sector. La petrecere a fost asteptat pana tarziu si Basescu, democratii neconfirmand insa ca seful statului ar fi venit.

  Corupţie
  Corupţia reprezintă folosirea abuzivă a puterii publice, în scopul satisfacerii unor interese personale sau de grup. Ca act antisocial, corupţia este foarte frecvent întâlnită în societate şi este deosebit de gravă deoarece favorizează interesele unor particulari, mai ales în aria economică, afectând interesele colective prin: însuşirea, deturnarea şi folosirea resurselor publice în interes personal, ocuparea unor funcţii publice prin relaţii preferenţiale, încheierea unor tranzacţii prin eludarea normelor morale şi legale.
  Corupţia vizează un ansamblu de activităţi imorale, ilicite, ilegale realizate nu numai de indivizi cu funcţii de conducere sau care exercită un rol public, ci şi de diverse grupuri şi organizaţii, publice sau private, în scopul obţinerii unor avantaje materiale sau morale sau unui statut social superior prin utilizarea unor forme de constrângere, şantaj, înşelăciune, mituire, cumpărare, intimidare.
  Printre cauzele care favorizează apariţia corupţiei se regăsesc şi: slăbirea autorităţii statului datorită ineficienţei instituţiilor acestuia, degradarea nivelului de trai al indivizilor, lipsa unor valori sociale însoţită de alterarea respectării principiilor morale, lipsa unei reforme la nivelul instituţional şi legislativ care să fie în concordanţă cu condiţiile socio-economice.
  Mica corupţie
  Prin mica corupţie se înţelege acel sector din corupţie care nu aduce atingere intereselor majorităţii indivizilor unui stat. În această categorie poate fi inclusă corupţia unui cadru medical, a unui funcţionar, etc care prin deciziile lor favorizează un individ sau grup de indivizi în detrimentul altora, dar acest gen de nedreptate este limitate în timp şi spaţiu.
  Marea corupţie
  Prin marea corupţie se înţelege corupţia la nivel înalt a unui funcţionar, demnitar, etc. Acest gen de corupţie are ca şi carecteristică principală efectul asupra întregului stat şi a indivizilor care îl compun. Urmările acestui gen de corupţie se pot traduce în costuri directe sau indirecte care vor fi suportate într-un final de toţi contribuabilii.
  Limitarea fenomenului
  Fenomenul corupţie nu poate fi definit ca fiind propriu doar anumitor forme de guvernare. Corupţia este întâlnită atât în societăţile democratice cât şi în cele totalitare. Deşi există o oarecare tendinţă de a considera un regim autoritar ca fiind capabil să elimine corupţia, realitatea este că într-un astfel de regim corupţia este parţial limitată, ea regăsindu-se în anumite cercuri privilegiate, fiind accesibilă anumitor grupuri de indivizi.[
  Limitarea fenomenului corupţiei, stoparea totală a fenomenului este considerată utopică, poate fi obţinută prin mecanismul costurilor. Aceste costuri pot fi pecuniare sau sub forma recluziunii şi au ca idee centrală indezirabilitatea efectuării unor fapte reprobabile datorită costurilor mari pe care trebuie să lă plătească un individ sau grup de indivizi atunci când faptele acestora sunt descoperite. Accentuând această idee, legiuitorul, din dorinţa de a descuraja un astfel de comportament, a definit corupţia printr-o serie de fapte cu caracter penal.
  Corupţia în România
  Prin Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie menţionează trei categorii de infracţiuni, anume:
  a) infracţiuni de corupţie: luarea şi darea de mită, traficul de influenţă, primirea de foloase necuvenite;
  b) infracţiuni asimilate celor de corupţie: stabilirea unei valori diminuate a bunurilor aparţinând operatorilor economici la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar, comisă inclusiv în cadrul acţiunii de executare silită, reorganizare sau lichidare judiciară; acordarea de credite sau de subvenţii cu încălcarea legii sau a normelor de creditare; utilizarea creditelor sau a subvenţiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate; folosirea unei funcţii de conducere într-un partid, sindicat sau patronat ori în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, pentru a obţine foloase necuvenite etc.;
  c) infracţiuni în legătură directă cu infracţiunile de corupţie: tăinuirea bunurilor provenite din săvârşirea unei infracţiuni de corupţie sau asimilate; spălarea banilor; abuzul în serviciu; bancruta frauduloasă; evaziunea fiscală; traficul de droguri; trafic de persoane ş.a.;
  JUDECĂTOARE CONTESTATĂ24 feb 2006, 15:25 |
  Deciziile Liei Savonea puse la îndoială, în trecut
  Lia Savonea, preşedintele Secţiei I Penale din cadrul Tribunalului Bucureşti a decis, în trecut, în mai multe dosare importante. Unele dintre acestea au fost contestate de opinia publică.

  În vara lui 2005, Savonea a decis cercetarea în libertate a unei persoane implicate într-un important caz de trafic de droguri. În acelaşi an, ea a respins prima propunere de arestare în cazul Iacobov.

  Ulterior, după ce aceştia au fost încarceraţi a respins cererea de prelungire a mandatului de arest preventiv a celor doi. Şi membrii organizaţiei yogine MISA s-au plâns de activitatea judecătoarei.

  Într-o petiţie adesată instituţiilor internaţionale aceştia acuzau că relele tratamente la care au fost supuşi în martie 2004 au fost impuse după ce Lia Savonea ar fi aprobat cererea de percheziţie în sediile Miscării.
  Clanurile Justitiei 48 – LIA SAVONEA, presedintele Sectiei I Penala
  – sotul Mihai Savonea, avocat in Baroul Bucuresti;
  Comisia de Aplicare a Legii 10 din Bucuresti: evolutia componentei
  Prima componenta a Comisiei de aplicare a legii 10/2001 este una sonora:

  PRESEDINTE:
  TRAIAN BASESCU- Primarul General al Municipiului Bucuresti
  MEMBRII:
  BOGDAN SOSOACA- Director General- Directia Generala de Investitii si Achizitii Publice
  ADRIAN BOLD- Arhitect Sef al Municipiului Bucuresti
  ANA SANDU- Consilier Juridic- Directia Generala Juridic- Contencios si Legislatie
  CECILIA MANOLESCU- Consilier Juridic- Directia Generala Juridic- Contencios si Legislatie
  ELENA NASTASE- Inspector de specialitate- Directia Generala de Administrare a Fondului Imobiliar
  – Notar
  SECRETAR: DIANA MITROI- Inspector de specialitate- Directia Generala Juridic- Contencios si Legislatie

  Dupa cateva luni, Basescu face un pas inapoi si iese din componenta comisiei:
  MEMBRII:
  BOGDAN SOSOACA – Director Executiv al Directiei Investitii si Achizitii
  ANA SANDU – Director Directia Juridica, Legislatie
  CECILIA MANOLESCU – Sef Birou – Directia Contencios
  VASILE CHIRILA – Director Directia Administratie Publica
  ANDREI VLADESCU – Inspector de specialitate- Directia patrimoniu, evidenta proprietatii, cadastru
  DIANA MITROI – consilier juridic- Directia juridica, legislatie

  Intra in scena si AFI:
  MEMBRII:
  BOGDAN SOSOACA – Director Executiv al Directiei Investitii si Achizitii
  LUMINITA MIHUTU – Director General AFI
  ANA SANDU – Director Directia Juridica, Legislatie
  CECILIA MANOLESCU – Sef Birou – Directia Contencios
  VASILE CHIRILA – Director Directia Administratie Publica
  ANDREI VLADESCU – Inspector de specialitate- Directia patrimoniu, evidenta proprietatii, cadastru
  DIANA MITROI – consilier juridic- Directia juridica, legislatie

  Se schimba un membru din Comisie:
  MEMBRII:
  BOGDAN SOSOACA – Director Executiv al Directiei Investitii si Achizitii
  ANA SANDU – Director Executiv Adjunct al DJCL
  LUMINITA MIHUTU – Director General AFI
  CECILIA MANOLESCU – Sef Serviciu – DJCL
  VASILE CHIRILA – Director Directia Administratie Publica
  MIHAELA LINCA – Sef Serviciu Directiei Patrimoniu, Evidenta Proprietati Cadastru
  DIANA MITROI – Sef Serviciu – DJCL

  Pleaca Vasile Chirila, prietenii stiu de ce!
  MEMBRII:
  BOGDAN SOSOACA – Director Executiv al Directiei Investitii si Achizitii
  ANA SANDU – Director Executiv Adjunct al DJCL
  LUMINITA MIHUTU – Director General AFI
  DIANA MITROI – Sef Serviciu – DJCL
  ANDREI CRECI – Sef Serviciu – DJCL
  CECILIA MANOLESCU – Sef Serviciu – DJCL
  MIHAELA LINCA – Inspector in cadrul Directiei Evidenta Imobiliara si Cadastrala

  :
  PRESEDINTE:
  LUDOVIC ORBAN – Viceprimar General al Municipiului Bucuresti
  VICEPRESEDINTE:
  DUMITRU STANESCU – Secretar General al Municipiului Bucuresti
  MEMBRII:
  BOGDAN SOSOACA – Director Executiv al Directiei Investitii
  LUMINITA MIHUTU – Director General AFI
  ANA SANDU – Director Executiv Adjunct al DJCL
  CECILIA MANOLESCU – Sef Serviciu – DJCL
  DIANA MITROI – Sef Serviciu – DJCL
  ANDREI CRECI – Sef Serviciu – DJCL
  MIHAELA LINCA – Inspector in cadrul Directiei Evidenta Imobiliara si Cadastrala

  Ultima compozitie din mandatul lui Videanu (din 06.07.2007 pana la 09.08.2008):
  PRESEDINTE:
  ANA SANDU – Director Executiv Adjunct al DJCL
  MEMBRII:
  MARIA MOTA – Consilier Cabinet Primar General
  CECILIA MANOLESCU – Sef Serviciu – DJCL
  DIANA MITROI – Sef Serviciu – DJCL
  SECRETAR:
  ANDREI NICOLAE CONDOVICI

  IN AFARA DE OAMENII AFLATI IN SPATE,(IORDACHE ADRIAN,ANDREICRECI),Acestia sunt oamenii direct raspunzatori de intarzierea aplicarii legii 10 in Bucuresti pana la venirea lui Oprescu. Sau mai corect spus de aplicarea ei dupa bunul lor plac. Aici si aici gasiti ultimele doua modificari ale componentei comisiei.
  Mai jos gasiti link-uri catre dispozitiile prin care s-a schimbat compozitia comisiei:
  Dispozitia 630/2001,Dispozitia 1099/2001,Dispozitia 1434/2001,Dispozitia 706/2002
  Dispozitia 199/2004,Dispozitia 1082/2005,Dispozitia 954/2007
  ________________________________________
  DISPOZITIE 630 din 19/02/2001
  ________________________________________
  DISPOZITIE 630 din 19/02/2001
  PRIVIND ANALIZAREA NOTIFICARILOR PERSOANELOR INDREPTATITE SI STABILIREA MASURILOR REPARATORII DE RESTITUIRE IN NATURA A IMOBILELOR SAU PRIN ECHIVALENT
  EMITENT : Primar General

  PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
  DISPOZITIE

  Avand in vedere Nota 1501/ 2001 a Directiei generale juridic- contencios si legislatie;
  Vazand prevederile Legii nr. 10/ 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989;
  In temeiul art.48(1) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica locala, republicata;
  PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
  DISPUNE:
  Art.1. Se constituie comisia municipiului Bucuresti pentru analizarea notificarilor persoanelor indreptatite si stabilirea masurilor reparatorii de restituire in natura a imobilelor sau prin echivalent, in urmatoarea componenta:
  PRESEDINTE: TRAIAN BASESCU- Primarul General al Municipiului Bucuresti

  MEMBRII: BOGDAN SOSOACA- Director General- Directia Generala de Investitii si Achizitii Publice
  ADRIAN BOLD- Arhitect Sef al Municipiului Bucuresti
  ANA SANDU- Consilier Juridic- Directia Generala Juridic- Contencios si Legislatie
  CECILIA MANOLESCU- Consilier Juridic- Directia Generala Juridic- Contencios si Legislatie
  ELENA NASTASE- Inspector de specialitate- Directia Generala de Administrare a Fondului Imobiliar
  – Notar
  SECRETAR: DIANA MITROI- Inspector de specialitate- Directia Generala Juridic- Contencios si Legislatie
  Art.2. Comisia se va completa cu cate un reprezentant al societatilor comerciale care administreaza imobilele, care au obligatia sa prezinte date privind situatia juridica si locativa a acestora.
  Art.3. Directia de Administratie Publica, Directia Generala Juridic- Contencios si Legislatie, Directia Generala de Investitii si Achizitii Publice, Directia Generala de Administrare a Fondului Imobiliar vor aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.

  PRIMAR GENERAL,
  TRAIAN BASESCU
  BUCURESTI,
  NR. 630/ 19.02.2001

  ________________________________________
  DISPOZITIE 1099 din 05/06/2001
  ________________________________________
  DISPOZITIE 1099 din 05/06/2001
  SE CONSTITUIE COLECTIVUL OPERATIV PENTRU ANALIZAREA NOTIFICARILOR PERSOANELOR INDREPTATITE SI STABILIREA MASURILOR REPARATORII DE RESTITUIRE IN NATURA A IMOBILELOR SAU PRIN ECHIVALENT
  EMITENT : Primar General

  PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
  DISPOZITIE

  Avand in vedere Nota nr. 7483/28.05.2001 a Directiei generale juridic contencios si legislatie;
  Vazand prevederile Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989;
  In temeiul art.68 (1) lit.”v” si art.71 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

  PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
  DISPUNE:

  Art.1. Se constituie colectivul operativ pentru analizarea notificarilor persoanelor indreptatite si stabilirea masurilor reparatorii de restituire in natura a imobilelor sau prin echivalent, in urmatoarea componenta:
  BOGDAN SOSOACA- Director General- Directia Generala de Investitii si Achizitii Publice
  ANA SANDU- Director- Directia Juridic- Legi

 4. salut. ma ajuti te rog? Schimbi linkul la mazemania.ro de la tine in podulminciunilor.ro Ms!

Lasa un comentariu

Adresa de email nu va fi publicata. Campuri obligatorii *

*